Radar

Heroinbrist får fler att söka vård

Niklas Eklund, ordförande för Brukarföreningen i Stockholm, är orolig för att fler kommer att dö av överdoser när illegala droger som heroin blir svårare att få tag på under coronakrisen.

När det blir svårt att få tag på heroin i coronakrisens spår söker allt fler hjälp hos beroendevården. Men många lämnas utan hjälp.

– Vi ser hur antalet egenanmälningar och remisser från socialtjänsten och vårdgivare ökar, säger Mikael Sandell, överläkare och enhetschef för den så kallade laro-mottagningen på Prima Maria Beroende i Stockholm.

Mottagningen skriver ut läkemedel som metadon, ett substitut till heroin, och här har remisserna ökat med omkring 50 procent sedan coronautbrottet, uppger Sandell.

– Samtidigt befinner vi oss i en situation där våra resurser är knappa. I nuläget kan vi tyvärr inte hantera hela det söktrycket.

Skitigt heroin

Stängda gränser har strypt tillgången på heroin på den öppna drogmarknaden. I Stockholm säljs nu svart tjärheroin, en oren form som måste lösas med citronsyra för att injiceras.

– Priserna har ökat och kvaliteten har försämrats avsevärt. Men den som är beroende måste ändå ge sig ut för att få tag på heroin för att inte bli sjuk, säger Niklas Eklund, ordförande på Brukarföreningen Stockholm.

Föreningen driver ett ideellt och informellt sprututbyte vid Globen i södra Stockholm. Här kan de som injicerar droger hämta rena sprutor och nässprej med naloxon, motgiftet som häver överdoser av opioider.

– Överdoserna ökar, läget är akut. Senast i går fick vi själva springa ut med naloxon till en kille som tagit en allvarlig överdos i närheten, säger Eklund.

Alla får inte hjälp

Personer med beroende måste betraktas som extra sårbara under coronapandemin, enligt Socialstyrelsen. Nedsatt immunförsvar och underliggande sjukdomar är vanligt i målgruppen. Heroin och mediciner som metadon påverkar dessutom andningen.

Samtidigt har beroendevården påverkats hårt av pandemin.

– Många i personalen blev sjuka tidigt. Det var otroligt tufft. Nu är läget stabilt, men vi måste prioritera det mest väsentliga, säger Mikael Sandell.

För att få en patient inskriven krävs ofta samverkan mellan vården och socialtjänsten.

– Många gånger behöver våra patienter läggas in på avgiftning eller på behandlingshem. Det är svårt att få till just nu.

Lättar på restriktionerna

Nyligen lättade Socialstyrelsen på de strikta föreskrifterna för utlämning av mediciner som metadon till patienter.

– Vi har glesat ut hämtningen av mediciner så långt det går, i de fall patienterna kan hantera sina läkemedel själva. Men har du ett avancerat missbruk av andra substanser måste du fortfarande komma hit varje dag.

När det går görs hembesök. Och på kliniken har väntrummen flyttats utomhus.

– Det tar längre tid att dela ut mediciner än vad det brukar. Tid som vi i vanliga fall ägnat till samtal. Många av våra patienter har känt en stor oro över coronaviruset. Även om vi inte träffar dem fysiskt i ett besökrum är det viktigt att vi håller kontakten, säger Sandell.

Hopplösheten och känslan av att inte vara en del av samhället har blivit värre, säger Niklas Eklund. Och läget är akut.

– Ansvariga politiker måste agera nu, innan fler dör.

Så många dör

Socialstyrelsen publicerade i början av mars statistik över dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.

De senaste åren har i snitt cirka 900 personer per år avlidit till följd av sådana förgiftningar.

Av dessa var cirka hälften överdoser eller så kallade olycksfallsförgiftningar och en fjärdedel var suicid, det vill säga självmord. I resterande fall har det inte gått att avgöra om det funnits någon avsikt bakom förgiftningen.

När det handlar om olycksfallsförgiftningar (överdoser) är olika sorters opioider vanligast. I självmordsfallen dominerar sömn- och lugnande medel.

I cirka hälften av dödsfallen har fler än en substans bidragit till dödsfallet och i 30 procent av fallen nämns tre eller fler substanser.

Källa: Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV