Radar

App ska hjälpa jordgubbarna på traven

Forskarna vill ta fram bättre råd och tips kring jordgubbsodling.

Drabbas du ofta av ohyra i jordgubbslandet? Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vill ta reda vilka bovar som står i vägen för fina gubbar – och eftersöker tips från allmänheten.

Syftet med projektet är att kunna hjälpa exempelvis hobbyodlare att lyckas med jordgubbarna. Forskarna har tagit fram en webbaserad app som ska hjälpa till att skapa ett underlag för bättre tips och råd. Det kan handla om allt från skadedjur och väderförhållanden till plantornas ålder och sort.

”Vi vill veta vilka arter som har störst inverkan på odlingen av jordgubbar i trädgårdar och på balkonger i hela Sverige. Men också vilka andra faktorer som har stor betydelse”, säger René van der Wal vid SLU i ett pressmeddelande.

Den som odlar jordgubbar, antingen i ett trädgårdsland eller på balkongen, uppmanas nu att hålla koll på plantorna – från knopp till färdigt bär.

”Vi vill att de ska använda Jordgubbsappen för att identifiera vad som lever på bär och plantor, och sedan rapportera sina observationer till oss en gång i månaden, eller oftare”, säger van der Wal vidare.

Tanken är att observationerna som kommer in ska analyseras och utmynna i bättre råd och kunskap kring jordgubbsodling i svenska trädgårdar. En sammanställning hoppas man kunna göra tillgänglig efter sommaren.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV