Radar

Klimatet hetaste nyhetsämnet 2019

Klimataktivisten Greta Thunberg var den person som var synligast i svensk klimatrapportering 2019.

Under 2019 var klimatet den största frågan i svensk media. Jämfört med 2018 nästan fördubblades rapporteringen, till över 150 000 artiklar om klimatet, visar en ny rapport från Vi-skogen. En avgörande anledning är Greta Thunberg. Men nu riskerar klimatet att hamna i skuggan av coronakrisen.

– Under 2019 gjorde svenska medier stora satsningar på klimatredaktioner och klimatreportrar. Det ser vi resultat av i klimatrapporteringen, säger Eva Åberg, verksamhetschef för Vi-skogen, i ett pressmeddelande.

Bland de största nyhetshändelserna var skogsbränderna som rasade i världen efter att juli blev den varmaste månaden någonsin ur ett globalt perspektiv. Andra stora nyhetshändelser blev FN:s klimatkonferens, COP 25, i Madrid och Greta Thunbergs seglats till FN:s klimatmöte i New York.

Dominerade klimatdebatten gjorde Greta Thunberg, följt av statsminister Stefan Löfven (S). På tredje plats kom miljö-och klimatminister Isabella Lövin (MP), som toppade listan 2017.

Sveriges Radio toppar listan över antal inslag om klimatet. Den tidning som skrev allra mest om klimatet är Svenska Dagbladet, med nästan 3 500 artiklar. Efter SvD kommer Expressen, som mer än fördubblat sin klimatrapportering, med 3 375 artiklar och TV-inslag, följt av Dagens Nyheter och Aftonbladet – med 3 354 artiklar respektive 3 187 inslag och artiklar.

Viktigt att fortsätta bevaka klimatet

Även affärspressen ökade under 2019 klimatrapporteringen med 72 procent jämfört med föregående år.

Sedan coronakrisen drabbade världen har det skett en snabb förändring i nyhetsrapporteringen. Bara fram till mitten av april har över 360 000 artiklar eller inslag om corona publicerats i svensk media – mer än dubbelt så många artiklar som skrevs om klimatet under hela 2019.

– Hur året utvecklas och hur coronakrisen kommer att påverka klimatet, återstår att se. Det är nu viktigare än någonsin att svenska medier fortsätter bevaka klimatfrågan, i Sverige och globalt, säger Eva Åberg, verksamhetschef Vi-skogen.

Det är sjätte året i rad som Vi-skogen undersöker hur svensk media rapporterar om klimatfrågan. Rapporten Varmare klimat – iskall nyhet? bygger på analys av mediebevakningsföretaget Retriever.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.