Radar

Barn får videoprata med föräldrar i fängelse

Barn ska nu kunna ha videosamtal med föräldrar som är frihetsberövade.

Barn till frihetsberövade ska få möjlighet att ha videosamtal med sin förälder. Surfplattor som ska användas för samtalen har skickats ut till anstalter och häkten.

Barnrättsorganisationer har i flera år krävt att barn till intagna ska ha möjlighet att ha kontakt med sin förälder via videosamtal.

Frågan har blivit aktualiserad och än mer angelägen under coronapandemin eftersom Kriminalvården infört besöksförbud på häkten och anstalter. De barn som vill kan inte längre träffa sin förälder.

I början av april sade Kriminalvården till TT att man under ”rådande omständigheter” förstod behovet av videosamtal för att barnen ska ha möjlighet till den nära kontakt med frihetsberövade föräldrar som de har rätt till enligt barnkonventionen. Beskedet var då att man tittade på frågan men att det ännu fanns säkerhetsrelaterade frågor kvar att lösa.

Och nu, en knapp månad senare, är de frågetecknen uträtade enligt Jörgen From Nordin, enhetschef på Kriminalvårdens säkerhetsavdelning.

– Vi har fått ut utrustningen och provkör nu som pilot på några anstalter. Det tekniska och administration runt det behöver fungera innan vi fattar beslut att köra överallt.

Om allt fungerar som det ska hoppas Kriminalvården att videosamtal snart ska kunna användas på alla anstalter och häkten.

– Samtalen förutsätter telefontillstånd samt att de kommer vara bevakade och begränsade till viss tid eftersom det går åt personalresurser för att genomföra dem.

Barn med föräldrar i fängelse

Varje år är det ungefär 8 000 barn och ungdomar som har minst en förälder i fängelse. Om frivård (kriminalvård ute i samhället) räknas in uppskattas det vara över 30 000 barn och unga som har en förälder som är frihetsberövad.

Barnens bästa ska alltid vara utgångspunkten när det gäller kontakten med den frihetsberövade föräldern. Barn har rätt att ha kontakt med och träffa sin frihetsberövade förälder men barnet kan också ha rätt att säga nej till detta.

Källa: Socialstyrelsens kartläggning Barn med frihetsberövade föräldrar. (2018)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV