Radar

Årets greenwashare nominerade

Sveaskog är en av de tre nominerade för att de framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk men i själva verket bidrar till stora skador för den biologiska mångfalden, enligt Jordens Vänner.

Svenska Greenwashpriset delas ut till företag, organisationer eller makthavare som skapat sig en överdrivet grön image med vilseledande marknadsföring. I år finns de nominerade inom skogsbruket, gruvbolagens branschorganisation och klimatkompensationsbranschen.

De tre aktörer som organisationen Jordens Vänner anser har förvillat mest genom oärliga miljöbudskap är: Sveaskog, branschorganisationen Svemin och klimatkompensationsbranschen.

– Med Svenska Greenwashpriset vill vi uppmärksamma och folkbilda om fenomenet greenwashing när alltfler aktörer använder sig av sofistikerad reklam och budskap som målar upp en grön image, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström i ett pressmeddelande.

Sveaskog är nominerade för att de ”framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk när den bidrar till stora skador på mark och den biologiska mångfalden”, skriver Jordens Vänner.

Framställer sig som positiva för miljön

Branschorganisationen Svemin, som LFT skriver om idag i reportaget ”Gröna gruvor – illusion eller möjlighet?” nomineras för sina hållbarhetsbudskap i kampanjen #mineralbidraget, ”trots att de är en av Sveriges miljöfarligaste verksamheter”, enligt Jordens Vänner.

Och klimatkompensationsbranschen är ”avlatsbrevet för företag som inte vill jobba aktivt för att minska sina utsläpp”, menar organisationen.

– De tre nominerade samhällsaktörerna framställer sina verksamheter som något positivt för miljön. Vår uppfattning är att det är långt ifrån hela sanningen. Tvärtom ser vi verksamheter som omfattar skogsskövling som hotar den biologiska mångfalden, stora avfallsmängder och utsläpp av växthusgaser samt löften om klimatvinster de inte klarar att leva upp till, säger Mikael Sundström.

Svenska Greenwashpriset har delats ut sedan 2010. Förra året gick priset till Preem och tidigare har det gått till bland annat Centerpartiet, Stora Enso, Miljöpartiets partistyrelse och Svenskt Flyg.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV