Radar

Svenska bönder ska stärkas i ny lagstiftning

Sverige bedöms i dag vara självförsörjande på tre livsmedel – morötter, socker och spannmål – men på grund av att lantbruket och livsmedelsproduktionen är beroende av import av viktiga insatsvaror som exempelvis drivmedel och gödningsmedel är graden av självförsörjning i praktiken noll.

Den svenska självförsörjningen har minskat kraftigt de senaste decennierna. Just nu bereder regeringen en lag som ska göra livet enklare för svenska bönder. Visionen är att Sverige fram till år 2030 ska öka jordbruksproduktionen och minska sårbarheten i livsmedelskedjan.

Ett av de största hindren för svenska bönder att uppnå lönsamhet idag är alla regler och kontroller, uppger Palle Borgström, ordförande i LRF, i en artikel i DN. Ett annat problem är det som kallas ”otillbörliga metoder”: att livsmedelshandlare kan ta betalt för att visa upp böndernas produkter, att de beställer av varan kort före leveransen eller dröjer länge med betalningen.

I det lagförslag som regeringen bereder just nu, som bygger på ett EU-direktiv, finns 16 typer av otillbörliga metoder som ska bli olagliga. Lagen ska träda i kraft i november nästa år.

De enda livsmedel som Sverige är helt självförsörjande på idag är socker, morötter och spannmål. Men Catrin Molander, chef för Jordbruksverkets beredskapsenhet, uppger i DN att vår självförsörjningsgrad egentligen är noll eftersom vi måste importera diesel, gödsel och bekämpningsmedel för att producera livsmedel.

rapporten ”Livskraft”, som publicerades den 2 mars, kräver flera myndigheter att staten ska formulera ett mål för hur mycket livsmedel vi behöver för att klara en längre kris. Bland annat vill man öka den inhemska produktionen och upprätta planer för export och import och hur man ställer om produktionen i kristider.

I den livsmedelsstrategi som slogs fast för tre år sedan är visionen att Sverige fram till år 2030 ska öka jordbruksproduktionen och samtidigt öka exporten och minska sårbarheten i livsmedelskedjan. Fram till och med 2025 kommer regeringen ha satsat drygt 1,8 miljarder på riktade åtgärder, enligt DN. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV