Radar

Digitala tjänster kan bryta äldres isolering

Dator och smart mobiltelefon kan vara värdefulla verktyg för att bryta de äldres isolering.

Äldre kan bo kvar hemma längre och öka sina sociala kontakter om de får särskilt stöd för att använda olika digitala tjänster. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Inte minst i dessa coronatider kan dator och smart mobiltelefon vara mycket värdefulla för att bryta de äldres isolering och för olika former av service. Men många äldre behöver stöd att ta sig över den tröskel det innebär att komma igång, säger Caroline Fischl, doktorand vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

I sin avhandling har hon följt 46 personer mellan 66 till 95 år i norra Sverige. Studierna gjordes innan coronapandemin bröt ut.

Viktigt att uppleva kontroll

Många äldre tyckte att den digitala tekniken delvis kan kompensera för de minskade sociala nätverken och samhällsservicen på landsbygden. Samtidigt som den digitala tekniken välkomnades, upplevdes den även som svåranvänd. 

Därför studerades i avhandlingen hur ett skräddarsytt stöd för äldres engagemang i digitala aktiviteter kan se ut. 

– Att hjälpa äldre att hitta relevans för digital teknik och att uppleva val och kontroll är en del av de skräddarsydda stöden, säger Caroline Fischl.

Att den digitala tekniken ska kännas relevant handlar dels om att de äldre  ska känna sig intresserade av eller nyfikna på digital teknik. Men det handlar också om hur lättanvänd tekniken lyckas vara, och hur den stämmer överens med personens behov och värderingar.