Radar

Stora skillnader i hur länder klarar coronakrisen

Över 40 procent av den globala befolkningen har inget socialt skydd.

Skillnaderna i länders förmåga att hantera och återhämta sig från covid-19-krisen är enorma, enligt en ny rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP. De som redan lever i fattigdom är särskilt utsatta. Nedstängningar av samhällen belyser även den stora digitala klyfta som finns mellan länder.

UNDP:s siffror på över 189 länders beredskap att hantera effekterna av covid-19 utgår från indikatorer som länders utvecklingsnivå, ojämlikheter, kapacitet inom hälso- och sjukvårdssystem och internetuppkoppling.

Uppgifterna visar att de mest utvecklade länderna i genomsnitt har 55 sjukhussängar, fler än 30 läkare och 81 sjuksköterskor per 10 000 invånare, jämfört med 7 sjukhussängar, 2,5 läkare och 6 sjuksköterskor i de minst utvecklade länderna.

Turistländer extra hårt drabbade

Dessutom har utbredda nedstängningar av samhällen gjort att den digitala klyftan blivit större än någonsin. 85,5 procent av den globala befolkningen har fortfarande inte tillgång till tillförlitligt internet, vilket begränsar möjligheten att arbeta och fortsätta sin utbildning.

Trots de framsteg som gjorts för att minska fattigdomen i världen lever ungefär en av fyra människor fortfarande i så kallad flerdimensionell fattigdom, eller riskerar att hamna i den, och över 40 procent av den globala befolkningen har inget socialt skydd.

Rapporten visar också att länder som är starkt beroende av turism, som till exempel Montenegro, Maldiverna och Kap Verde, drabbas extra hårt av reseförbud och nedstängningar. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV