Radar

Rapportera in dina vårtecken till Vårkollen

Att dokumentera hur sälgen blommar är ett av vårtecknen som ingår i "Vårkollen".

I år kom många vårtecken tidigare än vanligt på grund av den milda vintern. Nu vill Svenska Botaniska Föreningen veta hur växterna har reagerat på den tidiga våren och uppmanar allmänheten att under Valborgshelgen rapportera in vårtecken till Vårkollen.

Vårkollen startade 2015 som ett samarbetsprojekt där både frivilliga och forskare deltar. Sedan dess har personer från hela landet skickat in tusentals rapporter om blommande vitsippor, sälg, hägg, tussilago och björklöv.

Genom rapporterna från medborgarna kan forskare få bättre information om när växterna kommer upp, och om det uppstått förändringar i deras växtmönster på grund av klimatförändringarna. 

– Vi är glada att det är så många som intresserar sig för vårtecknen och vi hoppas på samma stora uppslutning till Vårkollen som vi fått tidigare år. Dessa medborgarforskare som är våra vårteckenspanare bidrar till vetenskaplig kunskap och är ovärderliga för vi ska kunna få in uppgifter som täcker hela landet vid samma tidpunkt, säger Mora Aronsson, ordförande i SBF i ett pressmeddelande.

Klimatförändringarna påverkar både när våren kommer och hur växterna beter sig under resten av säsongen, men det ser ändå olika ut från år till år. Det är till exempel inte ovanligt att det kommer bakslag och blir kallt igen, när våren är tidig, vilket skapar oförutsägbarhet. 

De senaste åtta åren har björkarnas lövsprickning och vitsippornas blomning satt igång ungefär två veckor tidigare än vad som var normalt för cirka 100 år sedan.

Vårkollen tar emot observationer av vårtecken under två dagar: 30 april och 1 maj. Resultatet publiceras på eftermiddagen den 4 maj.