Radar

Klimatpolitiska rådet: viktigt att tänka långsiktigt 

Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Hur världens ledare agerar nu i relation till pandemin kommer vara avgörande för om vi lyckas nå klimatmålen. Det anser Klimatpolitiska rådet, som nu fokuserar sitt arbete på den återhämtningspolitik som kommer efter krisen.

En effekt av covid-19 har varit att utsläppen av växthusgaser minskat tillfälligt. Men det som blir avgörande för klimatet är hur det kommer att se ut efter krisen är över och om pandemin kan leda till ökade möjligheter att nå klimatmålen, menar det Klimatpolitiska rådet. 

– Alla prioriteringar ligger just nu på att möta pandemins akuta effekter. Efterhand som perspektivet blir mer långsiktigt är en viktig fråga hur återhämtningspolitiken kan stödja klimatomställningen och klimatinsatser bidra till återhämtningen, säger rådets ordförande Ingrid Bonde i ett pressmeddelande.

Får inte tappa siktet på klimatkrisen

Det klimatpolitiska rådet analyserar just nu på vilket sätt regeringens  återhämtningspolitik påverkar möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.

– Coronakrisen visar i blixtbelysning betydelsen av ett politiskt ledarskap som bygger på vetenskapliga fakta och analys. Klimatpolitiska rådets roll är att bidra till sådana analyser och ge underlag för politiska beslut som kan möta den kortsiktiga pandemikrisen utan att förlora siktet på den långsiktiga, och samtidigt pågående, klimatkrisen, säger Ingrid Bonde.

Resultatet kommer att finnas med i rådets årsrapport 2021. Vissa delar av arbetet kan presenteras tidigare för att göra det lättare för regeringen och riksdagen att fatta beslut.