Radar

Växjö vill rena dagvatten för att spara dricksvatten

Växjö kommun vill använda återanvänt regnvatten till att rengöra gator och torg.

Växjö kommun vill i ett projekt återanvända regn- och smältvatten, för att minska förbrukningen av dricksvatten. På det här sättet tror man sig kunna spara flera tusen kubikmeter vatten per år.

Dagvattnet, det vill säga regn och smältvatten, kan med viss rening användas till bland annat gatusopning och bevattning av vissa grönytor och fotbollsplaner.

Tanken är att vattnet ska ledas från gator och parkeringsplatser via markledningar fram till en stor dagvattendamm. Kommunens tankbilar och gatusopmaskiner kan därefter hämta det renade dagvattnet i en så kallad vattenkiosk, där vattnet renats ytterligare genom filtrering.

På det här sättet hoppas kommunen kunna spara flera tusen kubikmeter dricksvatten per år.

– Att på det här sättet återanvända dagvatten bidrar till att minska förbrukningen av vårt viktiga dricksvatten. Att använda rätt vatten till rätt ändamål, är en del i att hushålla med vatten, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden i Växjö i ett pressmeddelande. 

En vanlig villa förbrukar cirka 150 kubikmeter per år. Om projektet faller väl ut finns det möjlighet att upprätta fler vattenkiosker för renat dagvatten och även för renat spillvatten, för att spara ytterligare dricksvatten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV