Radar

Utredning om syrisk tortyr pågår i Sverige

Aida Samani, människorättsjurist hos Civil Rights Defenders.

Precis som i Tyskland pågår i Sverige en process för att försöka ställa syriska regimföreträdare till svars för grova brott. En fällande dom i Tyskland kan kanske skicka en signal till svenska myndigheter om bevisläget, hoppas människorättsjuristen Aida Samani.

Det var i februari förra året som nio syrier bosatta i Sverige polisanmälde 25 högt uppsatta personer inom den syriska underrättelsetjänsten för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Anmälan var ett samarbete mellan flera parter, däribland svenska Civil Rights Defenders samt tyska Europeiska centret för konstitutionella och mänskliga rättigheter (ECCHR).

ECCHR är en av de organisationer som har drivit fallet i Tyskland som nu har lett fram till rättegång i Koblenz.

"Historisk rättegång"

Anledningen till att man driver de här processerna är för att det är den enda vägen framåt för att ansvariga för grova människorättskränkningar faktiskt ska ställas till svars för sina handlingar, enligt Aida Samani, människorättsjurist hos Civil Rights Defenders.

– Dörren till Internationella brottmålsdomstolen är stängd eftersom Syrien inte har ratificerat Romstadgan. Och Kina och Ryssland har blockerat FN:s säkerhetsråds försök att hänskjuta ärendet dit, säger hon.

– Den tyska rättegången är historisk eftersom ingen domstol har prövat en representant eller företrädare för den syriska regimen med en så här pass senior roll.

I Sverige pågår fortfarande utredningen. Alla som har bidragit med sina vittnesmål har hörts av polis – men i övrigt gör förundersökningssekretessen att Aida Samani inte kan säga så mycket mer om hur det går.

– Det vi vill uppnå är att personspecifika förundersökningar ska inledas gentemot de personer som vi har namngett i anmälan och att det i sin tur ska leda till att det utfärdas arresteringsorder.

Svårt med bevisning

Den stora utmaningen i mål där brottet har begåtts på annan plats är bevisningen, eftersom polis, domstol och åklagare inte har tillgång till brottsplatsen.

– Då blir man väldigt beroende av vittnesmål och stöddokumentation, säger Samani.

– Blir det en fällande dom i Tyskland kan det kanske skicka en signal till svenska myndigheter att bevismaterial i form av vittnesmål och annan dokumentation kan vara tillräckligt för att visa att brott har begåtts och knyta ansvaret till personer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV