Radar

Tre av tio i Sverige aktiva i en förening

Körsång kan vara ett sätt att delta i föreningsverksamhet.

29 procent av Sveriges befolkning, 16 år och äldre, är aktiva i minst en förening. Det visar ny statistik från SCB. De unga pensionärerna, som just nu ska hålla sig hemma i karantän, är en viktig grupp för det svenska föreningslivet.

Svenskar är engagerade på olika sätt i föreningslivet. Det kan röra sig om allt ifrån ett förtroendeuppdrag i en styrelse, till att vara idrotts- eller kursledare, eller hjälpa till att anordna olika aktiviteter i en kulturförening. 

Enligt forskning kan engagemang i föreningsliv vara positivt för människor på flera sätt, bland annat mår de bra av den sociala gemenskapen. De föreningsaktiva är dessutom med och skapar förutsättningar för att barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att till exempel idrotta, komma ut i naturen, sjunga i kör eller spela teater.

SCB:s statistik visar att ungefär 2,4 miljoner människor i Sverige är föreningsaktiva. Ungefär 975 000 av dem är aktiva inom en idrotts- eller friluftsförening och 395 000 personer är aktiva i en kultur-, musik-, dans- eller teaterförening.

Det är framför allt personer i åldern 40–79 år som deltar aktivt i någon förenings verksamhet och det är vanligare att män än kvinnor är det. I åldersgruppen 70–79 år är andelen föreningsaktiva 36 procent.

Det finns också regionala skillnader. I Stockholms län deltar 25 procent av befolkningen, 16 år och äldre, aktivt i minst en förenings verksamhet. I mellersta och övre Norrland är motsvarande andel 35 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV