Energi · Landets Fria Tidning tipsar

Digital bokcirkel manar till omställning

Att ses och diskutera böcker är kanske inte aktuellt under nuvarande förhållanden, men däremot kan man ha en digital bokcirkel.

Har du fått nog av apokalyptiska och dystopiska verklighetsbeskrivningar? Då kanske den nya bokcirkelidén Gröna cirklar kan vara något för dig. 
– Vår idé är att sprida positiva berättelser och diskutera vilken framtid vi vill ha, säger Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Initiativet till Gröna cirklar kom från Anders Johnard på Naturskyddsföreningen och projektet drivs nu tillsammans med Stadsbiblioteket i Göteborg och Göteborgs universitet.

– Från början var tanken att göra bokcirkelpåsar som kunde hämtas på Stadsbiblioteket. Det ska vi fortfarande göra i höst, men nu med corona kom vi på att vi snabbt skulle ta fram en digital version av bokcirkeln, säger Camilla Brudin Borg.

hemsidan finns ett urval av böcker inom två kategorier – ”Essä, debatt och fakta” och ”Skönlitteratur: klimat och framtid”. Till alla böcker följer också ett diskussionsunderlag. Tanken är att vem som helst på detta vis ska kunna skapa sin egna gröna bokcirkel. Camilla Brudin Borg berättar att det även finns planer på att lägga till kategorin ”Ung” för att kunna rikta sig direkt till gymnasieskolor. 

– Vi vill prata om omställning men med alternativa, positiva berättelser. Det är svårt på den skönlitterära sidan, de flesta böcker är väldigt dystopiska, men vi har försökt hitta böcker som är både intressanta och diskussionsvänliga, säger hon.

Camilla Brudin Borg menar att coronakrisen har öppnat upp ett nytt fönster och att vi har blivit mer medvetna om vår sårbarhet. Kanske är det nu dags att öppna upp ytterligare ett fönster: medvetenhet om klimatet?

– Det kan kännas tråkigt att prata om det, men samtidigt känner många just nu att det här med kris inte kändes så bra. Tanken med bokcirkeln är att skapa ett medvetande om klimatkrisen, diskutera vilken framtid vi vill ha och fundera på vad vi alla kan göra rent konkret för att bidra till en omställning.

Bland de faktaböcker man kan välja på finns bland annat Naomi Kleins Det här förändrar allt, Pär Holmgrens Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till och Rebecca Solnits Hopp. På den skönlitterära sidan återfinns till exempel nobelpristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben, Margaret Atwoods Oryx och Crake och Amanda Svenssons Ett system så magnifikt att det bländar. Alla böckerna finns både som pappersböcker, e-böcker och ljudböcker.

Frågorna i diskussionsunderlaget har både praktisk karaktär som ”Vad kan vi göra för att bidra till en omställning?” och mer analyserande som ”Vilka bär störst ansvar för klimatkrisen?”.

Gröna cirklar är också en del i ett större projekt där Camilla Brudin Borg har fått medel från Kulturarvsakademien för att samla in en bank med berättelser från människor i samtiden.

– Vi har tio år på oss att ställa om för klimatet – det är otroligt kort. Kanske kommer några i framtiden att fråga oss hur vi tänkte då, vi som lever nu?

Vad är gröna cirklar?

Gröna cirklar är ett bokcirkelformat med miljö, framtid och omställning mot ett klimatsmartare liv som drivkraft.
Gröna cirklar läser och diskuterar omställning mot en ljusare framtid.
Gröna cirklar startades av medlemmar och medarbetare på Naturskyddsföreningen, Stadsbiblioteket i Göteborg och Göteborgs universitet. De utmanar alla som vill att erbjuda, starta och organisera nya Gröna cirklar där du är.
Alla kan starta en Grön cirkel.
Källa: gronacirklar.se