Radar

Staten inför rätta i norska HD

Miljöorganisationerna Greenpeace och Natur och ungdom har stämt norska staten för att ha öppnat för oljeexploatering i Barents hav.

Miljöorganisationerna Greenpeace och Natur och ungdom har förlorat i två rättsinstanser, men nu ska deras stämning mot norska staten prövas av Högsta domstolen.

Miljöorganisationerna stämde staten under 2016 för att den öppnat för utvidgad oljeexploatering i Arktis. Saken har prövats i två instanser, senast i januari i år då hovrätten frikände staten.

”Klimaträttsfallet i Högsta domstolen kommer att vara en stor spark i baken för alla norska politiker. De har inte ens lyckats göra vad våra rättigheter kräver av dem; Att bevara naturen och ett säkert klimat. Vi måste övertyga Högsta domstolen om att gränsen passerades när regeringen beviljade nya oljelicenser i värdefulla marina områden i Arktis”, säger Therese Hugstmyr Woie, ledare för Natur och ungdom, i ett pressmeddelande.

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg stöder miljöorganisationerna och har donerat 250 000 norska kronor för arbetet med att stämma den norska staten.