Zoom

Rob Hopkins: Det omöjliga är plötsligt möjligt

"Alla samtal behöver handla om vad som ska komma i framtiden och vad vi kan skapa, om vi gör allting nu som står i vår makt.

En av Omställningsrörelsens förgrundsgestalter, Rob Hopkins, pratar här – i Omställningsnätverkets webinarium – om vad som kan komma efter krisen och de positiva exempel som redan finns att utgå ifrån.

Omställningsnätverket bjöd för två veckor sedan in till webinariet ”Efter krisen: Ställ om istället för tillbaka” och fick ett enormt gensvar. Antalet som anmälde intresse växte snabbt till över 900 och runt 600 deltog via länk eller följde det live. Någon vecka senare hade nästan 10 000 personer sett det på Facebook.

Här sammanfattar vi seminariets första del med Rob Hopkins från Transition network på länk från hemstaden Totnes i England.

Han sätter tonen genom att högläsa ett stycke ur en bok om 1960-talsartisten Captain Beefheart som han uppger att han beundrar mycket och det handlar om när bandet skulle passera passkontrollen till Storbritannien 1968. Av den målande beskrivningen av bandmedlemmarna låter det som ett för den tiden ganska typiskt ”hippierockband” men de framstod som mycket udda i tulltjänstemännens ögon. Captain beefheart berättade också för dem att bandmedlemmarna var pilgrimer från 2400-talet. Rob Hopkins avslutar läsningen där och kommenterar:

– Vi i omställningsrörelsen har de senaste 10–15 åren känt oss som om vi också är pilgrimer från 2400-talet som försöker föra fram ideér och visioner om hur framtiden kan bli, för ett samhälle som inte är redo att lyssna.

Han menar att det som nu händer i samhället under coronaviruset fascinerar honom eftersom många av de idéerna plötsligt framstår som helt normala.

En vision för självförsörjning

Han lyfter sedan en rad saker som han kallar omställningsinnovationer och som vi nu behöver mer än någonsin.

– Det första är att vi behöver tänka smart och medvetet runt mat och hur vi föder våra bosättningar.

Han nämner ett projekt i London som genomfördes redan 2009, ”Growing communities”, som var en analys över hur maten som stadens invånare behöver skulle kunna produceras mer lokalt. I omställningsrörelsen gjorde de en liknande stor kartläggning runt 2011–2012 i bland annat Totnes.

Stadsnära grönsaksodling i London
Stadsnära grönsaksodling i London. Foto: Nick Saltmarch/Wikimedia commons

– Jag tänker nu när jag tittar tillbaka på den studien: Tänk om vi hade genomfört detta, då skulle vi gått in i den här covid-19-krisen med en helt annan känsla av motståndskraft och en mycket mindre känsla av sårbarhet, säger han.

Ett levande exempel på lokal matförsörjning är ett litet samhälle utanför Nice i Frankrike som han besökte förra året. Där har kommunen köpt en bit mark utanför staden där de nu odlar 70 procent av all mat för de lokala skolorna.

– Det var en stark upplevelse att se det. Jag har gått i flera år med en vision om framtiden, som jag har delat med mig av till andra, och att nu få besöka ett sådant ställe och gå runt i det, det var verkligen starkt, berättar han.

Investera i omställningen

Andra exempel på det han ser som viktiga delar i att bygga lokal resiliens är att använda de lokala offentliga finanserna (upphandlingen) för att investera i en ny omställningsekonomi och att även bjuda in de boende för att tillsammans investera i lokalsamhället. I Totnes har de exempelvis i dag Storbritanniens första helt lokalägda bryggeri med 270 ägare som tillsammans gått in med 180 000 pund.

Rob Hopkins lyfter också den lilla staden Frome i sydvästra England där omställare, med vitt skilda politiska sympatier, gick samman och startade ett lokalt parti.

– De har nu tagit över kommunfullmäktige och genomför många progressiva åtgärder och omställning i större skala. Det tycker jag är mycket fascinerade att se, den här tanken att om vi vill ändra på demokratin så behöver vi bli involverade och försöka omforma den.

Lokala nätverk

I hans hemstad Totnes har de också sedan tidigare byggt upp flera lokala omställningsinitiativ och -nätverk som inneburit att de nu redan hade en lokal beredskap när coronaviruset kom. Ett sådant projekt är Transition streets, eller ”omställningsgator” där hushållen på en gata träffats sju gånger i något som påminner om studiecirklar, med målet att minska sina koldioxidavtryck. Det handlade exempelvis om att sätta upp solceller på sitt hus.

– Vi ser att olika stödverksamheter växer fram ovanpå de här existerande nätverken, där de här gatorna känner sig mer sammankopplade och lättare kan arbeta tillsammans, eftersom vi redan har lagt en stabil grund.

Rob Hopkins visar en bild från projektet Transition streets – Omställningsgator – i hemstaden Totnes
Rob Hopkins visar en bild från projektet Transition streets – Omställningsgator – i hemstaden Totnes.

Rob Hopkins berättar att många av grupperna fortsatte att träffas även efter att det första projektet var avslutat och att de skapade nya projekt.

– Jag tror att vi kommer att se det även för de nya nätverk som skapas nu i olika sammanhang.

Att få drömma om en bättre framtid

Men minst lika viktigt som de här fysiska exemplen är det som kallas inre omställning. Rob Hopkins menar att det särskilt nu under covid-19 är viktigt att ha resurserna och verktygen för att låta människor få sörja och hantera sorgen, men också se de möjligheter som finns.

– Vi har sett att många av de tekniker som människor tidigare har lärt sig för inre omställning har kommit till användning nu.

Det handlar också om föreställningsförmåga, ett ämne som Rob Hopkins nyligen har gett ut en bok om. Att tillåta sig drömma om en bättre framtid.

– Det är en av de saker som omställningsrörelsen gör väldigt bra, att människor kan träffas och formulera ett ”tänk om”. Det finns inte så många sådana platser i dag, säger han.

"Studsa framåt"

Han påpekar att det förstås är många hemska aspekter med den här krisen, men att han önskar att omställningsrörelsen också kan peka på de positiva förändringarna som har hänt, som förbättrad luftkvalitet och starkare lokalsamhällen.

– Nu frågar jag mig vad som händer i slutet av detta? Många saker som sagts vara omöjliga och naiva, är plötsligt möjliga. Vi hör från regeringar nu att ”när kan vi gå tillbaka till det normala?”. Men det handlar inte längre om att gå tillbaka till det ”normala” eftersom det var en självmordspakt och en katastrof ur klimatperspektiv.

Han påpekar att omställningsrörelsen sedan starten har pratat om motståndskraft och hur vi studsar tillbaka från en kris.

– Vi behöver använda den kraften för att studsa framåt till något bättre, som tillgodoser allas behov på ett mer ansvarsfullt sätt. Alla samtal behöver handla om vad som ska komma i framtiden och vad vi kan skapa, om vi gör allting nu som står i vår makt.

Detta är bara en mindre del av hela webinariet med deltagare från hela Sverige så gå gärna till Omställningsnätverkets YouTube-kanal för att se resten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV