Radar

Bönder satsar på blommor för bin

Pollinerare besöker en blommande vitklöver.

Honungsört, vitklöver och solrosor – nu satsar skånska bönder på att så blommor på sina trädor och fältkanter.

Närmare 600 kilometer fältkanter och 200 hektar trädor kommer att blomstra med hjälp av samarbetsprojektet Hela Skåne blommar som startade på Österlen förra året och som bland annat Hushållningssällskapet, länsstyrelsen, Kristianstad kommun och en rad företag står bakom.

250 lantbrukare deltar i projektet enligt P4 Malmöhus.
Förhoppningen är att blommorna ska gynna den biologiska mångfalden och de pollinerande insekterna.