Radar

Toppchefer och politiker: ställ om ekonomin efter Corona

När vi ska bygga upp samhället igen efter coronakrisen bör vi utveckla en modell som är mer motståndskraftig, mer inkluderande och bygga på gröna principer, menar undertecknarna av uppropet.

När Coronakrisen är över bör vi ompröva vårt samhälle och utveckla en ny modell, där kärnan i den ekonomiska strategin ska vara kampen mot klimatförändringar. Det skriver bland andra politiker och toppchefer för bolag som H&M, Ikea och Volvo i ett upprop, enligt Dagens industri.

Uppropet med rubriken ”Grön återhämtning” har undertecknats av 180 bolagschefer, fackföreningsledare, politiker, lobbyister och ledamöter i EU-parlamentet. 

I uppropet lyfts det faktum att det kommer att behövas mycket stora satsningar för att starta om ekonomin. Men pandemin öppnar också upp för att tänka annorlunda kring hur samhället är uppbyggt och utveckla en ny modell för välstånd, enligt undertecknarna. Denna nya modell, menar de, behöver också baseras på gröna principer och vara mer inkluderande.

”Övergången till en klimatneutral ekonomi, skyddet av biologisk mångfald och omvandlingen av jordbruket har potential att snabbt leverera jobb, förbättra livsstilen för alla medborgare över hela världen och bidra till att bygga mer motståndskraftiga samhällen”, skriver de.