Radar

Europa inget föredöme för mänskliga rättigheter

Amnesty kritiserar EU för att lägga mer fokus på att skydda gränser än på att skydda människors liv.

I många länder i Europa tillämpar polisen överdriven maktanvändning och människor diskrimineras. Det visar Amnestys årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter i Europa och Centralasien.  Sverige uppmärksammas särskilt för det sexuella våldet mot kvinnor och diskriminering av EU-medborgare.

Flera regeringar i i Europa och Centralasien kränker mänskliga rättigheter genom att bland annat slå ned protester och underminera domstolarnas makt för att makthavare ska slippa ta sitt ansvar. Det konstaterar Amnesty International i sin regionala årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter i Europa och Centralasien.

— Under 2019 hotades, skrämdes och åtalades människor i Europa och Centralasien. Men gräsrotsmobilisering av modiga människor som vågade stå upp och hålla stater ansvariga ger hopp för framtiden, säger Marie Struthers, Amnesty Internationals chef för Europa och Centralasien i ett pressmeddelande.

I Polen till exempel har det regerande partiet vidtagit allt djärvare åtgärder för att ta kontroll över domare och domstolar. En del domare som dömde i mål om demonstrationer, utsattes för trakasserier eller demonisering av myndigheterna, enligt Amnestys rapport.

Uppvaknande och folkmakt i Ryssland

I Frankrike, Österrike, Polen, Rumänien, Tjeckien och Ungern, förekom stora demonstrationer där invånare protesterade mot nedskärningar och korruption. Under vissa av dessa demonstrationer skadades människor av polisen, till exempel i Frankrike använde sig polisen av överdrivet våld.

I Moskva och andra ryska städer förekom tillslag mot fredliga demonstrationer, och minst 20 demonstranter dömdes bara för att de utövade sin rätt att demonstrera.

— Repressalierna mot deltagarna i massprotester i Moskva blev startskottet för en enastående solidaritetskampanj. Den kan ses som ett tecken på ytterligare uppvaknande för mänskliga rättigheter och folkmakt i Ryssland, säger Marie Struthers.

Skyddar gränser istället för liv

Europeiska stater fortsatte undvika att ta ansvar för de kränkningar av de mänskliga rättigheter som deras migrationspolitik är ansvarig för, enligt rapporten. ”Istället för att skydda människors liv låg fokus för migrationspolitiken på att skydda gränser under 2019”, skriver Amnesty.

Till exempel förlängde Italien i november sitt migrationsavtal med Libyen med ytterligare tre år, trots återkommande bevis för landets systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive tortyr.

EU fortsatte även att samarbeta med Turkiet för att begränsa möjligheten för migranter och flyktingar att ta sig till EU, trots rapporter om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter mot asylsökande och flyktingar.

Sverige: diskriminering och sexuellt våld

När det gäller Sverige uppmärksammar Amnesty det omfattande sexuella våldet mot kvinnor och flickor. 2019 polisanmäldes 6 256 våldtäkter mot personer över 15 år, enligt preliminära siffror från Brå.

Amnesty tar också upp utsattheten för EU-medborgare i Sverige, som levde i fattigdom och hemlöshet och utsattes för diskriminering och avhysningar. 

– Det är människorättskränkningar som riskerar att förstärkas under coronapandemin när rapporter om våld i hemmet skjuter i höjden och de som lever i hemlöshet är särskilt utsatta, säger Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Lindenfors.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV