Radar

Satsningar på hotade vilda bin

Väddsandbiet är beroende av blomman åkervädd för mat till sina larver.

I år inleder Naturvårdsverket en satsning i samarbete med flera län i södra Sverige för att rädda några av de mest hotade vildbina. Det är i dag brist på de blommor som de behöver för mat och de sandiga miljöer de är beroende av för sina bon.

Planen är att satsa på de områden som fortfarande har förutsättningar för att passa som miljö för vilda bin och kommer att ske i samarbete med bland annat markägare, kommuner och berörda myndigheter och företag.

– Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten skriver att ett viktigt mål är att knyta samman spridda förekomster av sand och blomrikedom till sammanhängande nätverk av miljöer där arterna lätt kan hitta föda.

Åtgärderna handlar om exempelvis grävning för att skapa sandblottor, att röja och bränna igenväxt mark, satsningar på slåtter och bete samt sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter.

Satsningarna uppgår till 11 miljoner kronor och kommer att ske i de sju länen Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV