Radar

Ökad kalkbrytning på Gotland väcker protest

Kalkbrytningen är omfattande på Gotland.

På Gotland planeras en ökad brytning av kalk i Slite och Klintehamn. Flera myndigheter, organisationer och andra berörda har överklagat de beviljade brytningstillstånden, med argumentet att det kraftigt kommer att påverka tillgången till grundvattnet.

I en debattartikel i Aftonbladet menar bland annat representanter från Urbergsgruppen, att kalkbrytningen blivit ett hot mot en hållbar utveckling på Gotland och att den kommer att förändra marken och den fysiska miljön för människor och djur och växter i all framtid.

”Men det som är mest allvarligt och får störst betydelse är påverkan på Gotlands grundvatten”, skriver de.

När kalken bryts så förstörs vattenvägarna i berggrunden, vilket påverkar tillgången på grundvatten flera mil därifrån, enligt debattörerna.

För att kompensera för det förlorade grundvattnet bygger Region Gotland nu avsaltningsverk för att havsvatten ska kunna användas istället. Men det är 100 gånger dyrare än att framställa vatten från fint grundvatten, menar de vidare.

Debattörerna varnar för konsekvenserna av den storskaliga kalkindustrin, som är beräknad att pågå i 30-60 år – varefter kalktillgångarna beräknas vara uttömda. För att skydda grundvattnet vädjar de om en ny prövning i Mark och Miljööverdomstolen.