Radar

Lågutbildade kvinnors livslängd ökar minst

"Att medellivslängden ökar olika snabbt i olika grupper har varit känt sedan tidigare.

Medellivslängden i Sverige har ökat under många år, men inte för alla – lågutbildade kvinnor har de senaste årtiondena haft en närmast obefintlig utveckling av medellivslängden. ”Det är på vissa sätt anmärkningsvärt”, säger Lars-Gunnar Engström på Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan 1800-talet har medellivslängden ökat stadigt i Sverige. Både kvinnor och män har i dag en förväntad livslängd på över 80 år. Men utvecklingen ser olika ut för olika grupper, enligt Jämställdhetsmyndigheten som kartlägger jämställdhet inom hälsa.

– För kvinnor har medellivslängden inte ökat lika snabbt som hos män, säger Lars-Gunnar Engström.

Utbildning påverkar

Myndigheten undersöker även hur sociala faktorer som utbildningsnivå påverkar. De med hög utbildning har den medellivslängd som ökar snabbast.

– För lågutbildade kvinnor ser utvecklingen sämst ut men även för lågutbildade män halkar den efter, säger Lars-Gunnar Engström.

Män med endast förgymnasial utbildning ökade sin återstående medellivslängd med drygt ett och ett halvt år mellan åren 2000 och 2015, visar siffror från SCB. Motsvarande siffra för män med eftergymnasial utbildning var som jämförelse två och ett halvt år.

Under samma period ökade medellivslängden för kvinnor med endast förgymnasial utbildning med mindre än ett halvår. Allra tydligast blir det om man studerar utvecklingen för kvinnor över 30 som bara har förgymnasial utbildning sedan 1992. I princip har medellivslängden för den gruppen inte utvecklats alls.

Antalet friska år

Att medellivslängden ökar olika snabbt i olika grupper har varit känt sedan tidigare. Det kan dock vara viktigt att lyfta detta när man diskuterar socialpolitiska frågor som exempelvis pensionsålder, säger Lars-Gunnar Engström.

– Argumentet har varit att en ökad medellivslängd gör att vi kan förvärvsarbeta längre. Men om den ökningen ser olika ut i olika grupper så stämmer ju bara det för vissa, säger han.

En annan aspekt som Lars-Gunnar Engström anser att man bör ha med i den debatten är antalet friska år som de olika grupperna lever.

– Då många kvinnor rapporterar sämre hälsa så kan man se att de friska åren är i princip lika många för män och kvinnor, trots att män i snitt lever kortare.

På uppdrag av regeringen kommer Jämställdhetsmyndigheten under 2021 att presentera en längre rapport om jämställdhet inom svensk hälsa.

Fakta: Så har livslängden ökat i Sverige

Återstående medellivslängd vid 30 års ålder efter kön och högsta utbildningsnivå – förändring från år 2000 till år 2015.
Förgymnasial utbildning:
Kvinnor: 51 till 51,5 år
Män: 46,5 till 48 år
Gymnasial utbildning:
Kvinnor: 53 till 54,5 år
Män: 49 till 51 år
Eftergymnasial utbildning:
Kvinnor: 55 till 57 år
Män: 51,5 till 54 år
Källa: SCB