Radar

Studie: Mycket som slängs går att återanvända

1 000 ton möbler, 200 ton verktyg och 60 ton kläder – varje år lämnar hushållen en mängd saker på återvinningscentralen som egentligen går att återanvända.

Många av de saker vi slänger i grovsoprummet eller på återvinningscentralen skulle kunna återanvändas. Det handlar bland annat om möbler, byggmaterial, kläder och cyklar som är i så gott skicka att de skulle kunna säljas på andrahandsmarknaden, enligt en ny studie.

Två nya rapporter som Svenska Miljöinstitutet IVL har tagit fram för Södertälje kommun visar att det finns stor potential att öka återanvändningen. Men för att människor ska motiveras till det behövs fler möjligheter att lämna sakerna närmare bostaden, arbetsplatsen eller där vi handlar.

– Ur miljösynpunkt är det viktigt att försöka nå en högre grad av återanvändning. Sett till produktgrupp finns de viktmässigt största mängderna återanvändningsbart material inom kategorierna möbler, byggprodukter och husgeråd. Men tar man hänsyn till vilka produkter som har stor miljöpåverkan bör fokus också ligga på elektronik, kläder, mattor och annan textil, säger Lena Youhanan projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bara en procent återanvänds

Varje år samlar Södertälje kommun och Telge Återvinning in cirka 14 000 ton grovavfall från hushållen, framförallt vid kommunens två återvinningscentraler, Tveta och Returen. Ungefär hälften av grovavfallet består av trädgårdsavfall och annat som inte går att återanvända, men resten består av möbler, byggmaterial och andra saker som borde återanvändas om det går.

Idag tas bara drygt en procent av det som kommer till en kommunal återvinningscentral omhand för att återanvändas. Det gäller för Södertälje, men också som ett genomsnitt i Sverige, enligt Lena Youhanan.

Södertälje kommun har tagit fram en handlingsplan för hur återanvändningen ska öka. Där föreslås till exempel att kommersiella aktörer utvecklar sina affärsmodeller och erbjudanden så att de i högre grad tar tillbaka saker som de har sålt. Andra åtgärder som rapporten föreslår handlar om att ideella aktörer behöver öka sin kapacitet att ta emot saker, och att digitala delningstjänster kan underlätta transport och förmedling av saker.

– Potentialen är stor, återanvändning kan minska behandlingskostnader för avfall och bidrar till resurseffektivitet och minskade klimatutsläpp, men för att förverkliga potentialen krävs det nya förhållningssätt, ökad samverkan och att återanvändningen professionaliseras i alla led, säger Tomas Thernström, avfallsstrateg på Södertälje kommun.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV