Radar

Riksdagsmajoritet för en lex Lilla hjärtat

Ett fosterhemsplacerat barn ska ges större rättigheter än i dag.

Ett barn ska inte kunna ryckas hur som helst från sina fosterföräldrar.
Det finns nu en riksdagsmajoritet för att ändra lagen så att fosterbarnens behov av långsiktighet och stabilitet väger tyngre när beslut tas om deras framtid.

Ställningstagandet har skyndats på av ett uppmärksammat fall där en liten flicka, omtalad som ”Lilla hjärtat”, efter flera år i fosterfamilj skickades tillbaka till de biologiska föräldrarna och dog. Mamman misstänks för brott.

Väga tyngre

– Barnets eget behov av långsiktighet och stabilitet, till exempel att ha rotat sig i en fosterfamilj, ska väga tyngre och att den biologiska familjens automatiska rätt att få tillbaka barnet ska väga något lättare, säger moderatledaren Ulf Kristersson om innebörden av det som en majoritet i riksdagens socialutskott nu vill genomföra.

– Vi kan kalla det lex Lilla hjärtat, helt enkelt, säger Acko Ankarberg Johansson, ordförande (KD) i socialutskottet.

Hon säger att det är mycket bra att riksdagen nu ställer sig bakom en linje som Kristdemokraterna sedan 2015 har lagt motioner om.

Majoriteten i utskottet som säger att riksdagen nu ska ta fram lagstiftning direkt utgörs av de fyra borgerliga, tidigare Allianspartierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Acko Ankarberg Johansson beskriver regeringens hållning som att den också vill göra ändringar, men i sin egen takt.

Första steg

Ulf Kristersson hävdar att det är det första steget på decennier som går i rätt riktning i frågan. Det är ett litet men viktigt steg, även om det behövs mer.

– Vi har forskat på svenska fosterbarn i flera decennier, vi vet att de inte har stabilitet, att de hoppar mellan olika familjer och ingen har gjort någonting.

Kristersson säger att riksdagen nu ska stifta lag utifrån den utredning som kom 2015 och som Kristersson som ansvarigt statsråd tillsatte under allianstiden.

– Hela lagstiftningen finns klar, säger Kristersson.