Radar

Folkmakt och massprotester i subsahariska Afrika 2019

Polis omringar människor som samlats för att lyssna på oppositionspolitikern Nelson Chamisa i Harare, Zimbabwe i november.

Över hela subsahariska Afrika har demonstranter trotsat såväl kulor som slag för att försvara sina rättigheter under pågående konflikter och statligt förtryck. Det konstaterar Amnesty i sin fjärde årsrapport som publicerades i veckan.

Rapporten täcker regionen söder om Saharaöknen, det vill säga den del av Afrika som inte ingår i Nordafrika. Amnesty lyfter särskilt modet hos alla de som gick ut på gatorna för att kräva förändring. 

Samtidigt varnar organisationen för att de här människorna blivit svikna av sina regeringar som fortsätter att begå människorättskränkningar i regionen.

—Under 2019 bevittnade vi en otrolig folkmakt i de massprotester som ägde rum i Afrika söder om Sahara. Från Sudan och Zimbabwe till Demokratiska republiken Kongo och Guinea – i flera länder stod människor modigt upp för sina rättigheter trots att deras protester möttes med ett brutalt gensvar, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika.

Leder till reformer

I en del fall, menar han, ledde protesterna till stora förändringar, som i Sudan där myndigheterna, efter att Omar al-Bashir avsattes, har utlovat människorättsreformer.

Även i Etiopien har protester lett till att människorättsreformer har introducerats.

– Men samtidigt kan andra regeringar fortsätta att kränka mänskliga rättigheter utan att de straffas för det, och nödvändiga förändringar blockeras av dem.

Hälso- och sjukvård

Att inte ha tillgång till hälsovård kvarstår som en stor källa till oro för människor i hela regionen, med underfinansierade hälso- och sjukvårdsbudgetar som lett till att det finns för få vårdplatser och för lite medicin på sjukhusen.

– Regeringar från Angola till Zimbabwe och från Burundi till Kamerun klarar inte av att uppfylla rätten till hälso- och sjukvård och konflikter har förvärrat detta. Med covid-19 som nu hotar är det bråttom att ta itu med den ojämlikhet och de människorättskränkningar som gör att så många inte har tillgång till hälso- och sjukvård, säger Samira Daoud, chef för Amnestys Väst- och Centralafrikaavdelning.

Årsrapporten för Afrika är den fjärde av fem regionala årsrapporter i digital form som Amnesty publicerar för 2019. Den femte och sista rapporten om Europa publiceras den 16 april.