· Krönika

Samvetsfrihet betyder inte att du har rätt till allt

Två svenska barnmorskor som vägrat abort och därför gjort sig själva oanställningsbara drog Sverige till Europadomstolen. Torsdagen den 19 mars kom beskedet: man kommer inte att ta fallet till högsta instans. Nu ger sig religiösa grupperingar högljutt in i debatten, den främsta av dem här i Sverige är Svenska evangeliska alliansen, SEA. Deras främsta argument är rätten till den så kallade samvetsfriheten. Denna rättighet, som handlar om att ingen ska kunna bli tvingad att utföra handlingar som strider mot hens moral, listas i till exempel Europakonventionen tillsammans med andra demokratiska hörnstenar som religions-, åsikts-, och tankefrihet. Det kan tyckas ganska enkelt och självklart att man inte ska kunna bli diskriminerad på arbetsmarknaden om man som barnmorska inte vill utföra aborter. Så okomplicerad är dock inte verkligheten. 

Min pappa gjorde militärtjänsten, men när det blivit dags för repmånader hade han hunnit bli pacifist och vägrade. Korsförhör i åtta timmar i sträck vidtog. Han argumenterade för sin samvetsfrihet och slapp finkan. Men antag nu att samvetsfriheten hade varit lag, och vidare att pappa istället för en vanlig lumpare hade varit en anställd inom försvaret som blivit pacifist. Skulle han då ha kunnat hänvisa till samvetsfriheten och behållit sitt jobb, trots att han i händelse av krig skulle ha vägrat den där lilla detaljen med dödandet?

Drar man de religiösas argumentation till sin spets så kunde en vegansk kock också kunna dra ett steak house inför rätta för att de vägrat att anställa henom. En strängt muslimsk manlig traumakirurg skulle kunna vägra att operera kvinnliga patienter med hänvisning till ett religiöst förbud mot kroppskontakt över könsgränsen. Eller så skulle jag – som är uttalad ateist – kunna utbilda mig till präst och dra kyrkan inför rätta för att de vägrat låta mig få en egen församling i dess hägn.

Samvetsfriheten handlar om att ingen ska kunna bli tvingad att utföra handlingar som strider mot hens personliga moral. Ingen tvingar därför veganen att steka biffar hela dagen, och ingen tvingar heller någon i detta land att utföra aborter. Individen är fri att slippa utföra väldigt många handlingar som hen anser strider mot sina personliga övertygelser. Men, frihet från tvång är inte samma sak som att också ha rätt till allting: till medlemskap i alla föreningar, till alla platser och till alla yrken. 

Friheter och rättigheter kommer alltid att behöva vägas mot varandra, balanseras mot varandra, ömsom inkludera och utesluta varandra. Ingen frihet är absolut. Skulle vi lagstifta om samvetsfrihet ska vi ha klart för oss att vi hamnar i en situation där olika samveten och moraliska övertygelser hela tiden skulle behöva mätas mot varandra.

Den viktiga frågan här är varför i hela världen jag skulle anse mig ha rätt att arbeta som präst, och känna mig kränkt om jag inte får, trots att jag inte tror på Gud? Man kan inte arbeta som veterinär om man har för avsikt att aldrig avliva ett djur. Man kan inte arbeta som barnmorska om man vägrar abort.

Tumme upp: 

Mänskliga fri- och rättigheter.

Tumme ner:

Mänskliga fri- och rättigheter i händerna på fundamentalister. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV