Zoom

Fattiga i Sydasien extra sårbara vid smittspridning

Det första bekräftade fallet av en person smittad av coronaviruset i Bangladesh var i närheten av Cox’s Bazar.

Experter varnar för konsekvenserna om covid-19 slår hårt mot Sydasien där nästan två miljarder av världens befolkning bor. I Sydasien har antalet bekräftade fall av smittade ökat i mars, samtidigt som de första dödsfallen i regionen har rapporterats.

I slutet av mars rapporterades det första fallet av smitta i närheten av Cox’s Bazar i Bangladesh där fler än 850 000 rohingya-flyktingar befinner sig. Samtidigt konstaterades att fyra personer i Mumbais slumområde smittats, vilket ökat oron för vad det betyder på platser där människor bor nära varandra, ofta i svår fattigdom och där hygienen är bristfällig.

Experterna är oroliga över att pandemin kommer slå hårt mot en region som redan är drabbad av våld mellan folkgrupper i Indien, en flyktingkris mellan Myanmar och Bangladesh och terrorism i Afghanistan.

– När du har en pandemi som covid-19 som påverkar hela världen, däribland länder med världens bästa vård, så är rohingya-flyktingarna i lägren i Cox’s Bazar tveklöst utsatta för en högre risk, säger Saad Hammadi, kampanjchef för Sydostasien på Amnesty International.

”Oundviklig utmaning”

I Bangladesh finns för närvarande bara möjlighet att testas för covid-19 i huvudstaden.

– Kliniker inne i lägren kan bara erbjuda grundläggande sjukvård, men pandemin kan innebära att det krävs avancerad vård och utrustning som respiratorer för en del patienter, särskilt för äldre som har bakomliggande sjukdomar.

När det gäller slumområden på platser som Mumbai, säger han att befolkningstätheten utgör en ”oundviklig utmaning” i den nuvarande situationen. Från slumområden i Mumbai, till afghanska flyktingläger i Pakistan och läger med rohingya-flyktingar i Bangladesh så är prövningarna desamma.

En flicka har hämtat utdelat ris och linser i ett socialt utsatt område i Mumbai efter att staden satts i karantän
En flicka har hämtat utdelat ris och linser i ett socialt utsatt område i Mumbai efter att staden satts i karantän. Foto: Rafiq Maqbool/AP/TT 

– För dessa människor är social distansering en lyx och ett utrymme de inte har. Tillgången till vård, mat, tak över huvudet och grundläggande service ligger på ett minimum. Det är uppenbart att deras utsatthet är mycket högre vid en pandemi, med tanke på trångboddheten, näringsbristen och dålig sanitet och hygien, säger Saad Hammadi.

Kräver snabb kommunikation

Louise Donovan, talesperson för FN:s flyktingorgan UNHCR i Cox’s Bazar, håller med om att den fysiska strukturen av lägren gör det svårt att hålla social distans. Hon berättar att de har ökat ansträngningarna för att nå ut med information, via radio, videor, affischer och broschyrer för att öka medvetenheten om situationen. De har också sett till att vatten och tvål blivit tillgängligt för alla.

Både Louise Donovan och Saad Hammadi betonar vikten av digital kommunikation i en tid som denna.

– Livräddande insatser kräver snabb och effektiv kommunikation, säger Louise Donovan.

– Det bästa Bangladesh kan göra är att omedelbart upphäva restriktionerna för internet och telekommunikation i lägren och förse flyktingarna med korrekt information om viruset, säger Saad Hammadi.

Viktigt minska våldet

Afghanistan skakades nyligen av en terroristattack där 25 personer dödades samtidigt som USA gav beskedet att landet skär ner biståndet till Afghanistan med en miljard dollar.

– Det finns flera distrikt runt omkring i Afghanistan som står under direkt kontroll av talibanerna och där människor berövats sina grundläggande rättigheter till vård och där de saknar information om försiktighetsåtgärder för bekämpning av covid-19. Om inte talibanerna samarbetar med andra i enlighet med internationell humanitär lag och låter sjukvårdspersonal komma in i dessa distrikt så kommer spridningen av covid-19 att orsaka stora skador, säger Samira Hamidi som arbetar för Amnesty International i Afghanistan.

Kommunanställda sätter upp tält vid Afghanistans gräns mot Pakistan för att kunna sätta återvändande flyktingar i karantän
Kommunanställda sätter upp tält vid Afghanistans gräns mot Pakistan för att kunna sätta återvändande flyktingar i karantän. Foto: Rahmat Gul/AP/TT

Hon understryker hur viktigt det är att lägga ned vapnen och minska våldet, annars kommer situationen förvärras.

– Om den osäkra situationen kvarstår kan det bli omöjligt för sjukvårdspersonal att ge snabb hjälp till covid-19-patienter.

"Gynnas av transparens"

UNHCR har utbildat 180 lokala sjukvårdare om covid-19 och dessa ska i sin tur utbilda 1 400 lokala sjukvårdare i flyktinglägren. Flyktingorganet har 400 sängplatser för isolering och arbetar tillsammans med Afghanistans regering för att få fram ytterligare 1 500 sängplatser.

Saad Hammadi säger att det är avgörande att myndigheter är öppna med information och med fakta om spridningen av sjukdomen.

– Pandemin kan bryta ut i tusentals fall i en region med 600 miljoner invånare som är sårbara och marginaliserade. Trots de dystra utsikterna när det gäller möjligheterna till andrum inom den närmsta tiden så kommer länder att gynnas av transparens i sin rapportering av fall i stället för att undanhålla viktig information som kan hjälpa forskare och medicinska experter att hantera krisen på ett mer effektivt sätt.