Radar

Studie: Godscykeln stor potential för transporter

En godscykel kan enligt forskaren ersätta en skåpbil rakt av i stadstransporter då skåpbilarna sällan kör fullt lastade.

Godscykeln är lastcykelns lite kraftigare storebror och nu har en forskare tittat närmare på hur den skulle kunna användas för mer hållbara tätortsnära transporter.

På senare år har andelen lätta lastbilar ökat kraftigt som en följd av den ökade e-handeln och detta leder till ökade utsläpp och trängsel i städerna, skriver forskaren vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som studerat godscykeln som ett möjligt alternativ.

Niklas Arvidsson, senior forskare vid VTI, påpekar att den sista kilometern som godset transporteras är den mest kostsamma och utsläppsintensiva delen i hela transportkedjan.

– Fördelarna med godscyklar är att de är snabba, enkla att parkera, behöver inte cirkulera för att hitta parkering, kommer närmare dörren, har låga eller inga utsläpp och tar upp litet utrymme. Samtidigt kan de användas i en större del av stadsutrymmet, både på cykelbanor och vägar, säger han i ett pressmeddelande.

Skåpbilar är sällan fullastade

En annan aspekt är att de skåpbilar som kör paket sällan kör med full last vilket innebär att de med fördel kan ersättas med mindre fordon rakt av. Men godscykeln passar inte alla sorters transporter, menar Niklas Arvidsson:

– Forskningen visar på en potential på mellan 10–50 procent av leveranser i städer för dessa mindre fordon. Det kommer även i fortsättning vara bäst att köra ut lastbilar fullastade med mjölk till affärer exempelvis.

Sänkta hastigheter generellt

För att gynna cykeltransporter kan mycket göras, som ändringar av vissa lagar och regler, liksom anpassning av den fysiska miljön som underlättar framkomligheten. Viktigt är också att sänka farten generellt för alla fordon i städer.

–Det gynnar även utvecklingen av andra typer av leveransfordon. Snitthastigheten för godscyklar är samma som för skåpbilar, men toppfarten är naturligtvis lägre. Lägre hastigheter för alla skulle även leda till färre och mindre svåra olyckor.

Rapporten har genomförts som en del av Cykelcentrum som drivs i VTI:s regi och är ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Godstransporter på cykel ses som ett särskilt viktigt strategiskt område.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV