Radar

Militären hämtar döda på gatan i Ecuador

Plastinlindade kistor bärs iväg av människor i skyddsmundering i Guayaquil.

Militärer och poliser har hämtat mängder av döda kroppar på gator och i hem i Ecuadors största stad Guayaquil. Sedan staden och landet drabbades av coronaviruset har bårhusen överbelastats och många anställda räds att hantera smittade personers kvarlevor.

– Situationen är infernalisk, det ligger lik i hemmen, på trottoarerna, i gathörnen. Bårhusen är överbelastade av alla dödsoffer, säger borgmästaren i Guayaquil, Cynthia Viteri, enligt nyhetsbyrån Efe.

Anhöriga till människor som har avlidit har den senaste tiden vädjat till myndigheterna om hjälp med att ta hand om kvarlevorna, då det råder utegångsförbud i landet 15 timmar om dygnet. En del har lagt upp filmklipp på sociala medier där de visar hur deras döda närstående ligger kvar i deras hem, medan andra har lämnat kropparna utanför på gatan i väntan på att myndigheterna ska komma och hämta dem.

Medger brister

Enligt officiella siffror har hittills 122 människor dött efter att ha smittats i Ecuador. Men det finns ett mörkertal – myndigheterna har helt enkelt inte hunnit med i virusutbrottets tempo, medger president Lenín Moreno.

– Vi är medvetna om att de officiella siffrorna varken motsvarar det verkliga antalet smittade eller döda, säger Moreno i ett tal till nationen.

En särskild grupp poliser och militärer har fått i uppdrag att hämta döda i Guayaquil. De hämtar nu uppemot 150 kroppar varje dag, enligt Moreno.

Försvunnen kropp

Regeringen räknar med att mellan 2 500 och 3 500 människor kan komma att dö i covid-19 i provinsen Guayas, där Guayaquil ligger, under de kommande veckorna. Lokala myndigheter undersöker möjligheten att upprätta en ny stor kyrkogård för att kunna ha möjlighet att begrava offren.

51-åriga Rosa Romero, som nyligen förlorade sin man, vittnar om den kaotiska situationen på Guayaquils bårhus. Efter att först ha fått väntat på att kroppen skulle hämtas vet hon nu inte var den finns.

– Myndigheterna sade att han hade tagits till Guasmosjukhuset Men när vi kom dit så fanns han inte registrerad någonstans, säger Romero till nyhetsbyrån AFP.

Radar

Gängmedlemmar ska få portas från allmänna platser

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) under en pressträff där nya verktyg i kampen mot de kriminella gängen presenterades.

Åklagare ska kunna förbjuda personer som främjar gängkriminalitet från att vistas på en viss plats. Även om de inte dömts för brott.
– Syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

I en lagrådsremiss föreslår regeringen en ny lag om preventivt vistelseförbud på allmän plats, som ska börja gälla redan 1 februari. Syftet med den nu föreslagna lagen är att förebygga och förhindra brottslighet i kriminella nätverk, till exempel skjutningar och sprängningar.

Lagen innebär att en person som tillhör eller verkar för en kriminell grupp ska få beläggas med vistelseförbud om han eller hon medvetet främjar gruppens brottslighet. Beslut tas av åklagare på begäran av polisen.

Brottsligheten måste ha en koppling till en gängkonflikt i vilken det finns risk för att skjutvapen eller sprängämnen används, eller handla om brottslighet som allvarligt skadar tryggheten på en viss allmän plats. Enligt Strömmer kan det till exempel handla om öppen narkotikahandel.

På frågan om vistelseförbud främst ska riktas mot gängledare eller mot gängens springpojkar svarar justitieministern:

– Lagen riktar sig inte bara mot toppen av pyramiden, utan syftet är att brett kunna arbeta med att plocka bort individer som bedöms vara farliga och som kan främja brottslighet av grovt slag.

För vagt?

Grunden för åklagarens beslut om vistelseförbud kommer att utgöras av underrättelser från polisen om aktuell person. Vistelseförbudet behöver inte vara kopplat till en dom.

– Det måste finnas en viss nivå på de underrättelser som ligger till grund för ett sådant beslut, säger Strömmer.

Justitiekanslern, JK, har varnat för att det utredningsförslag som regerings lagrådsremiss bygger på ”i allt väsentligt är uttryckta i vaga och/eller allmänna ordalag”. Därmed överlämnas uttolkningen av hur lagen ska tillämpas i stor utsträckning till åklagare och polis.

Även mot barn

Ett vistelseförbud ska vara avgränsat och framförallt gälla för ”allmän plats”. Enligt lagrådsremissen omfattar den formuleringen en stor del av den geografiska ytan i utsatta områden och de flesta platser, inom- och utomhus, där allvarlig brottslighet bedrivs. Förutom allmän plats ska även skolgårdar och områden runt förskolor och fritidshem omfattas.

Vistelseförbudet ska få gälla högst sex månader i taget, men kunna förlängas. I allvarliga fall ska man kunna kontrollera att förbudet följs genom att personen får en elektronisk fotboja.

Överträder man vistelseförbudet ska man kunna straffas med fängelse i högst ett år.

Vistelseförbud ska kunna beslutas inte bara mot vuxna utan också mot barn över 15 år.

Radar

Superlånga lastbilar ska minska utsläppen

Från 1 december blir det tillåtet med upp till 34,5 meter långa lastbilar på svenska vägar.

Som land nummer två i Europa tillåter Sverige nya superlånga lastbilar, nio meter längre än dagens ekipage. Till följd beräknas utsläppen minska.

Från tidigare tillåtna 25,25 meter – till 34,5 meter. På fredagen öppnar de första vägarna i Sverige för lastbilar som är nio meter längre än vad vi är vana vid. Syftet är att effektivisera transporterna.

– Med längre lastbilar så får man plats med mer gods per lastbil, vilket i sin tur innebär färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Trafikverket.

Enligt myndighetens beräkningar kan utsläppen från den tunga lastbilstrafiken minska med mellan fyra och sex procent med de nya lastbilarna.

De längre lastbilarna kommer att tillåtas köra på totalt 590 mil statliga vägar samt ett antal kommunala anslutningsvägar. Grafik: Johan Hallnäs/TT

Invändningar från facket

Fackförbundet Transport har dock lyft oro för att säkerheten på vägarna kan påverkas, rapporterar Arbetet. Dels oroar man sig för att de långa ekipagen kan bli svårare att backa undan vid till exempel olyckor med brandrisk, dels för att risken för olyckor vid omkörningar ökar.

Men Sandra Nordahl betonar det inte finns någon anledning till oro.

– De ska fungera precis lika bra som de lastbilar som finns i dag vad gäller framkomlighet. Sedan kan det alltid finnas en utmaning med att backa undan eller på annat sätt flytta fordon vid olyckor, men det gäller oavsett fordonslängd, säger hon.

De är dessutom tydligt uppmärkta med en skylt fram och bak, så att andra trafikanter ska kunna planera sina omkörningar.

– Studier som gjorts visar ingen generell ökad trafikrisk kopplat till att fordonen blir nio meter längre. Snarare tvärtom, att det blir färre lastbilar i trafiken innebär lägre risk för olyckor, säger Sandra Nordahl.