Radar

Kemijätte accepterar förlikning om Roundup

Bayer köpte Monsanto 2018, trots omfattande kritik mot företaget och farhågor om att pågående rättstvister kring dess produkter skulle komma att belasta Bayer.

Det tyska kemiföretaget Bayer har gått med på att betala cirka 400 miljoner kronor i en förlikning i en grupprättegång. Det handlar om i vilken mån företaget informerat konsumenter om de hälsorisker som är förknippade med bekämpningsmedlet Roundup.

I förlikningen, som ägde rum i USA, ingår att Bayer ska ändra etiketterna till Roundup – ett bekämpningsmedel som innehåller ämnet glyfosat, vilket är omtvistat och hävdas orsaka lymfcancer.

I ett uttalande uppgav Bayer – som köpte Rounduptillverkaren Monsanto 2018 – att de var nöjda med förlikningen. Men innan den vinner laga kraft måste den godkännas av en domstol i Kansas City, rapporterar tidningen ATL

Tvisten har pågått i över två år och har passerat flera federala domstolar. Bayer har dock även flera andra rättsliga problem i USA, bland annat återstår att lösa tvisten med alla som stämt kemijätten för att ha orsakat cancer.

Enligt bolagets egna uppgifter rör det sig om runt 48 600 fall. En förlikning i det fallet förväntas, enligt ATL, kunna kosta Bayer runt 100 miljarder kronor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV