Radar

Renare luft i Europa i viruskrisens spår

En i det närmaste bilfri Champs-Élysées i Paris, fotograferad den 19 mars.

Minskad biltrafik och nedstängda fabriker har gett renare luft i Europas storstäder, visar nya satellitbilder.

De genomsnittliga halterna av den giftiga gasen kvävedioxid har under de senaste veckorna minskat i städer som Bryssel, Paris, Madrid, Milano och Frankfurt, enligt Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA).

Organisationen har analyserat satellitbilder från den europeiska rymdorganisationen Esa som visar en lägre kvävedioxidtäthet under 5–25 mars jämfört med motsvarande period förra året.

Data från EU:s miljöbyrå EEA för perioden 16–22 mars visar liknande mönster. I Madrid, till exempel, minskade den genomsnittliga kvävedioxidhalten med 56 procent efter att regeringen förbjöd ickenödvändiga resor den 14 mars.

Biltrafik är den största källan till utsläpp av gasen, som bland annat kan orsaka andningsproblem och cancer.

Men att många fabriker stannat eller minskat sin verksamhet, då människor håller sig hemma och regeringar stänger ner icke samhällsbärande produktion, lär också ha bidragit till de minskade utsläppen.

I Kina, där virusutbrottet startade, syntes också minskningar i kvävedioxidhalten under februari då kraftiga restriktioner infördes.

Det finns en risk för att storstadsbor kan drabbas värre än andra av covid-19, den sjukdom som viruset ger upphov till, då långvarig exponering för luftföroreningar kan ge nedsatt immunförsvar.

– Den kopplingen är väldigt sannolik, säger Zoltan Massay-Kosubek vid EPHA.

– Men eftersom sjukdomen är ny finns ännu inga bevis för det.

Luftföroreningar är orsak till att omkring 400 000 människor dör i förtid i Europa, enligt EEA:s statistik.  

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV