Radar

Biståndssverige: ”Glöm inte bort dem med sämre förutsättningar”

Social distansering är en omöjlighet i flyktingläger.

Coronaviruset har försatt oss i en enorm global utmaning som inte känner några gränser. Det som kan hjälpa oss genom krisen är vår förmåga att bry oss om varandra – i och utanför Sverige. Det skriver representanter för 38 biståndsorganisationer i Sverige i en debattartikel.

De som drabbas värst av katastrofer och kriser är de redan utsatta, menar biståndsorganisationerna och hänvisar bland annat till människor i flyktingläger.

”För fattiga i tättbefolkade kåkstäder med begränsad tillgång till vatten är social distansering och att tvätta händerna en omöjlighet”, skriver de.

I redan auktoritära länder koncentreras makten ännu mer när begränsningar av sammankomster används för att ytterligare minska grundläggande friheter. Miljontals människor världen över riskerar att förlora sin försörjning, skriver de vidare.

De menar att det finns mycket att lära av tidigare arbete med att förebygga kriser och skydda från smitta. Under de massiva insatser som gjordes för att hantera Ebolaepidemin i Västafrika till exempel, såg man att flickor som tas ur skolan löper större risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravida.

Kvinnor och flickor särskilt utsatta

Mödrahälsovård riskerar att nedprioriteras och barn som redan lever i svåra sociala miljöer blir ännu mer utsatta när de isoleras. Även kvinnor som lever med våldsamma män blir mer utsatta, menar organisationerna.

”Vi tror på Sveriges förmåga att möta krisen här och samtidigt inte glömma bort människor med sämre förutsättningar – i och utanför Sverige. Internationellt samarbete är vägen till en värld post corona där vi kan vara stolta över hur vi tillsammans mötte krisen utan att låta de mest utsatta ta den värsta smällen”, skriver de.

Organisationerna vädjar till en utmaning av den maktkoncentration vi nu ser i auktoritära länder. Inskränkningarna av mötesfrihet och rörlighet måste vara tillfälliga, skriver de.

”Världen efter coronapandemin kommer till stor del att definieras av hur väl de mänskliga rättigheterna skyddas nu”.

Bland de undertecknade organisationer finns bland andra Rädda barnen, The hunger Project Sverige, Forum Syd, Svenska kyrkan, We Effect, Kvinna till kvinna med flera.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV