Radar

Besök på äldreboenden förbjuds

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) under pressträffen.

Regeringen har beslutat att införa totalt besöksförbud på landets äldreboenden. ”Regeringen ser ett behov av enhetlighet”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) på en pressträff.

– Vid regeringssammanträdet i går beslutade vi om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Det beslutet träder i kraft i morgon, onsdag. Regeringen har tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden och flera kommuner har infört besöksförbud, säger Lövin.

Under presskonferensen säger Lövin också att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att ta fram en plan för att testa fler.

– Regeringen har i dag beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen för covid-19. Det är fortsatt viktigt att prioritera sjukvården, både bland patienter och bland personal. Uppdraget syftar till att utöka testningen till andra prioriterade grupper som är samhällskritiska, säger Lövin vidare.