Radar

Tillgång till abort hotas av pandemin

Tidigare protest mot vidare skärpning av Polens abortlagstiftning.

Just nu är det svårare att få vård för abort, bland annat för många som bor i länder med begränsade resurser och restriktiva lagar, där kvinnor måste resa till ett annat land för att få vård. Runtom i Europa arbetar olika abortnätverk nu för att hjälpa så många som möjligt.

– Vi att kommer få se längre väntetider, men det är också sannolikt att många kommer tvingas till osäkra aborter eller måste fullfölja oönskade graviditeter, säger Laura Hurley på Safe Abortion Action Fund till tidningen Ottar.

I Italien, som drabbats särskilt hårt av coronapandemin, avstår upp till 70 procent av gynekologerna från att utföra aborter på grund av samvetsskäl, i vissa områden är siffran över 90 procent. Många som vill göra en abort måste resa antingen inom landet, eller utomlands – något som kan bli omöjligt nu med de hårda reserestriktionerna, samtidigt som vården är kraftigt belastad. 

Kvinnor som bor i Polen, där abort i princip är förbjudet, tar sig ofta till Nederländerna, Tyskland och Storbritannien för att göra abort. När varken tåg eller flyg går nu, måste kvinnorna ta bil – vilket många saknar möjlighet till. 

Även i USA, som drabbats hårt av corona, är möjligheten till abort begränsad. I Texas och Ohio har vården redan ställt in det de betraktar som ”icke-nödvändiga” aborter.

I Sverige betraktas abort som akutsjukvård och ska därmed inte drabbas av omprioriteringarna i vården, rapporterar Ottar. Däremot kan abortvården komma att påverkas av sjuk personal.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV