Radar

Barnombudsmannen: Återstår ett stort arbete

Ett av Barnombudsmannens förslag till regeringen är att perspektivet på barnens rättigheter stärks i utredningar och rättsprocesser.

Nu är det dags att ändra lagstiftningen så att barnets bästa väger tyngre än det gör idag. Föräldrarnas starka juridiska rätt till sina barn är problematisk, konstaterar Barnombudsmannen i sin årsrapport som på onsdagen lämnades över till regeringen.

I rapporten har myndigheten bland annat pratat med ett stort antal barn om deras syn på sina rättigheter och har också undersökt allmänheten syn och hur domstolar arbetar med frågan.

– Vi ser att det återstår ett stort arbete för att barn ska ses som fullvärdiga rättighetsbärare och för att ett barnrättsbaserat synsätt ska genomsyra alla åtgärder som rör barn – från lagstiftning till barnets vardag, säger barnombudsman Elisabeth Dahlin, i ett pressmeddelande.

I rapporten föreslås att barnens rättigheter ska stärkas i förhållande till föräldrarnas rätt, att perspektivet på barnens rättigheter stärks i utredningar och rättsprocesser och att barns möjligheter att hävda sina rättigheter och att få upprättelse stärks.

– Nu måste nödvändiga förändringar genomföras så att barnkonventionen som lag inte bara blir en snygg produkt på pappret utan gör verklig skillnad, i synnerhet för barn i de mest utsatta situationerna, säger Elisabeth Dahlin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV