Radar

Akut basinkomst till majoritet av USA:s invånare

Stillsamt på gatorna i Washington, där USA:s senat har godkänt det enorma stimulanspaketet.

USA godkände i veckan ett enormt stimulanspaket för att dämpa de ekonomiska effekterna i samband med coronapandemin. Paketet innehåller bland annat något så unikt som direkta utbetalningar till alla låginkomsttagare i landet.

Med 96 röster mot noll godkände USA:s senat det största räddningspaketet någonsin. Två biljoner dollar, eller drygt 20 000 miljarder kronor, motsvarar en halv extra statsbudget. 

”Detta är investeringar på krigstidsnivå i vårt land”, sa Mitch McConnell, republikan och majoritetsledare i senaten i samband med omröstningen.

Pengarna kommer att gå till lån till mindre företag och företag som får problem på grund av viruset, arbetslöshetsersättning, förstärkning av sjukvården och direkta utbetalningar till låginkomsttagare.

Nästan alla invånare omfattas

Åtgärderna är i dollar räknat dyrare än räddningspaketen under finanskrisen i slutet av 00-talet, och även rejält mycket större än de två tidigare stödpaket som USA beslutat om under coronapandemin, enligt TT. 

250 miljarder dollar kommer att gå till direkta utbetalningar på upp till 1 200 dollar till nästan alla invånare i USA. Det innebär en utbetalning på 12 000 kronor till vuxna, och cirka 5000 kronor per barn. 

De låginkomsttagare som aldrig betalat statlig skatt får samma belopp som alla andra, enligt Washington Post. Höginkomsttagare, som tjänar över ungefär en miljon kronor om året, undantas.

Kan bli fler utbetalningar

Ungefär 125 miljoner personer innefattas av utbetalningen, cirka 83 procent av alla skattebetalare. Pengarna är inte skattepliktiga och även de som idag lever på socialbidrag är berättigade till stödet.

Stödet är ett engångsstöd som kommer att betalas ut i början eller slutet av april. En till utbetalning till sommaren kan bli aktuell, beroende på hur den ekonomiska situationen utvecklas, enligt USA:s President Donald Trump.

Förslaget har skickats till representanthuset, som kommer att debattera stimulanspaketet under fredagen. Därefter behöver president Donald Trump underteckna det för att det ska träda i kraft, något han har lovat att göra direkt när förslaget hamnar på hans bord.