Radar

Videosamtal stor klimatbelastning

Det pågående coronautbrottet visar att det blir en överbelastning på nätet när allt fler arbetar hemifrån och använder digitala verktyg, till exempel i skolundervisning.

Att streama film och ha videosamtal, både på arbetsplatser och privat, blir allt vanligare. Inte minst under coronakrisen har datatrafiken ökat globalt. Men när internetanvändning ökar, går det åt kopiösa mängder energi, vilket också belastar klimatet. 

Det talas inte lika mycket om energiåtgången inom IT-sektorn som om andra källor till utsläpp, som till exempel flyget eller de som sker inom transportsektorn. Men enligt en rapport från den franska tankesmedjan The shift project står digital teknologi för fyra procent av alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären, skriver forskning.se.

Till exempel kan en populär musikvideo som visas 2,5 miljarder gånger  innebära en lika stor elförbrukning som det går åt att värma upp 16 000 villor med el under ett år, enligt beräkningar från forskare vid Luleå Tekniska universitet.

Forskare från Chalmers beräknar att behovet av data kommer att öka för varje år med cirka 27 procent, samtidigt som tillgång till el endast kommer öka med två procent varje år. 

– Den framtida utmaningen är att minska energiförbrukningen hundra gånger för datatrafiken i stort, säger Lena Wosinska, professor i telekommunikation på Institutionen för elektroteknik vid Chalmers till forskning.se.

Både på Chalmers och vid Luleå Tekniska universitet pågår olika projekt där man tittar på hur man kan minska och effektivisera energiförbrukningen för datatrafiken. I vissa modeller har man lyckats minska användningen med upp till tio procent. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV