Radar

Stora brister på Sveriges minkfarmer

Att hålla minkar i små gallerburar är helt lagligt i Sverige.

På 11 av 12 svenska minkfarmer hittades brister när länsstyrelserna gjorde sina inspektioner 2019, trots att alla kontroller var föranmälda. Detta anses vara extremt jämfört med tidigare år, rapporterar Djurens Rätt.

Varje år förekommer flera brister i djurskyddsinspektionerna på Sveriges minkfarmer, enligt Djurens Rätt. Men 2019 anses vara extremt.

– Antalet brister under 2019 visar tydligt att det finns systematiska fel i pälsdjursuppfödning som leder till en ökad risk för dålig djurhållning. Det här är inte något som bara sker på enskilda gårdar, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt i ett pressmeddelande.

Bristerna som upptäcktes av länsstyrelserna handlade om allt ifrån minkar med allvarliga sårskador som inte tagits om hand, till att djuren fick för lite vatten till exempel. 

"Minkarna behöver politiker som bryr sig"

Enligt Djurens Rätt verkar flera minkfarmer ha lagts ned de senaste åren. En enkät de gjort visar att det inte finns fler än 54 minkfarmer kvar i landet, vilket innebär att 22 procent av farmerna inspekterades under förra året.

– De här bristerna får en att undra hur det ser ut på de farmer som inte fått kontroller på flera år. Minkarna behöver politiker som bryr sig om dem. Vi behöver se till att de här 54 farmerna blir de sista, säger Anna Harenius,

I kontrollrapporterna finns det även information om sådant som farmerna gör helt inom lagens ramar, som till exempel att enbart ge minkarna tillgång till kedjor eller plaströr som berikning och att hålla dem i små gallerburar.

Vissa farmer hade så många som 21 500 platser för minkar, vilket enligt Djurens Rätt visar på storskaligheten i produktionen och den eventuella svårigheten att se till varje individs bästa.

Här gjordes inspektionerna 

Länets totala antal farmer inom parentes
Blekinge: 9 (ca. 30)
Skåne: 2 (4)
Västra Götaland: 2 (max. 12)
Halland: 1 (1)
Jönköping: 0 (max. 4)
Östergötland: 0 (1)
Kalmar: 0 (1)
Kronoberg: 0 (1)
Källa: Djurens Rätt

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV