Radar

Mer matsvinn kan användas som foder

Mer matsvinn skulle kunna användas som foder.

Idag finns inga möjligheter att använda hushållens matsvinn som foder till djur, bland annat på grund av risken för smittor. Nu visar en rapport från Jordbruksverket att det finns stor potential att använda matsvinn från livsmedelsindustrin. 

Den mesta maten slängs i hemmen. Men på grund av risken för smittor och det varierade innehållet finns idag inga möjligheter att använda hushållens svinn som foder till djur. Samma gäller för matsvinn från restauranger och storkök.

Men att ta tillvara på matsvinn och restprodukter på ett effektivt sätt kan minska miljöpåverkan och underlätta vid torka till exempel, enligt en ny studie från Jordbruksverket.

– I första hand ska man alltid sträva efter att förebygga matsvinn men när det inte går är det mer resurseffektivt att det kommer till användning som foder än att det blir avfall, säger Karin Lindow som har lett arbetet med rapporten, i ett pressmeddelande.

Fler resurser ska tas tillvara

En hel del matsvinn och restprodukter blir foder redan idag såsom bröd, potatis, melass, drav (som blir över när man har mältat korn för ölframställning) och drank (restprodukten efter etanoltillverkning från vete). Oftast sker detta genom kontakter direkt mellan företagen.

Rapporten föreslår en undersökning om ifall kontrollen mellan livsmedel, animaliska biprodukter och foder kan samordnas. Idag måste livsmedelsföretag som vill lämna ut foder kontrolleras av två olika myndigheter och därför betala mer i kontrollavgift. Jordbruksverket menar att kostnaden skulle kunna minska för att göra det enklare, särskilt för de mindre livsmedelsföretagen.

Generellt ställs det mindre krav för matsvinn och restprodukter med vegetabiliskt innehåll, eftersom animaliskt innehåll kan innebära en större risk för smittor.

– Vi hoppas att rapporten ska ge ökad kunskap på området. Vi tror att fler kan göra mer för att livsmedelskedjans resurser ska tas tillvara, säger Karin Lindow.