Radar

Svensk vapenexport ökar

En räddningsarbetare letar överlevande i ruinerna efter en saudisk-ledd flygbombning.

Export av krigsmateriel uppgick till cirka 16,3 miljarder kronor 2019 – en ökning med drygt 40 procent på ett år. Merparten har gått till EU- och samarbetsländer – men flödena av svenskt krigsmateriel fortsätter till diktaturer och länder i krig.

”Ökningen är i första hand en följd av den upprustning som pågår i världen”, konstaterar Carl Johan Wieslander, generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP), i ett pressmeddelande.

ISP är den tillsynsmyndighet som måste godkänna vapenexport.

Krigförande diktaturer

71 procent av exporten har gått till EU- och samarbetsländer. Resten, 29 procent, har gått till övriga världen där länder som Förenade arabemiraten, Pakistan och Indien svarar för den största andelen. Ungefär nio procent av den totala exporten har gått till Mellanöstern och Nordafrika.

2018 skärpte regeringen vapenexportlagen för att göra det svårare att exportera krigsmateriel till diktaturer. Ändå fortsätter exporten till länder som Förenade arabemiraten och Saudiarabien. Båda stödjer regeringsstyrkorna i kriget i Jemen, där civilbefolkningen har drabbats hårt av striderna.

Öka mer

Till Förenade arabemiraten, det tredje största exportlandet, har en följdleverans skett till det luftburna radarsystemet Globaleye. Exporttillstånd till affären beviljades 2016 och leveranser kommer att fortsätta i flera år. Inga nya exportaffärer har dock godkänts till landet sedan 2017.

En mindre del av vapenexporten, cirka 139 miljoner kronor, går till Saudiarabien. Exporten är en följdleverans från en tidigare affär. Inga nya exportaffärer har godkänts till landet sedan 2013.

”Vi bedömer att värdet av exporten under de närmaste åren kommer att motsvara 2019 års värde eller öka ännu mer”, noterar Carl Johan Wieslander.

De tio största exportdestinationerna 2019

1. Brasilien: 3 001 miljoner kr – Materiel och teknologi till stridsflygplan
2. USA: 1 713 miljoner kr – Marina artillerisystem (följdleverans)
3. Förenade arabemiraten: 1 364 miljoner kr – Flygburet radarsystem (följdleverans)
4. Pakistan: 1 353 miljoner kr – Flygburet radarsystem (följdleverans)
5. Indien: 892 miljoner kr – Granatgevär och ammunition (följdleverans)
6. Ungern: 881 miljoner kr – Reservdelar till stridsflygplan
7. Norge: 601 miljoner kr – Reservdelar till stridsfordon
8. Tjeckien: 537 miljoner kr – Reservdelar till stridsflygplan
9. Nederländerna: 534 miljoner kr – Reservdelar till stridsfordon
10. Tyskland: 529 miljoner kr – Motmedelsutrustning
Källa: Inspektionen för strategiska produkter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV