Radar

Svårt för hemlösa med isolering och handtvätt

I Stockholm lever omkring 350 personer i akut hemlöshet.

Att tvätta händerna är en grundläggande försiktighetsåtgärd mot coronaviruset. Men det kan vara svårt för bostadslösa – som inte heller har möjlighet att stanna hemma när de känner sig sjuka.

Dexter Johnson kommer ofta till Bowery Mission i New York för ett mål mat. Han är en av USA:s över en halv miljon hemlösa och oroar sig för att coronaviruset ska sprida sig i lunchträngseln på härbärget.

– Det här är något man hanterar genom att hålla sig undan andra människor. Men det är svårt, säger 33-åringen till nyhetsbyrån Reuters.

Tvättproblem för tre miljarder

Coronaviruset sprider sig snabbt. Runt om i världen riskerar hundratals miljoner människor som inte har tak över huvudet att smittas på grund av sina levnadsförhållanden. Omkring 40 procent av världens befolkning – tre miljarder människor – saknar möjlighet att regelbundet tvätta händerna med tvål och vatten, enligt FN:s barnfond Unicef. Av dem är inte alla hemlösa.

God handhygien är ett av myndigheternas bästa tips för att hålla sig frisk. Och utan bostad blir det förstås svårt att stanna hemma om man känner sig sjuk. Många hemlösa hamnar också i riskgruppen på grund av kroniska hälsoproblem samt nedsatt immunförsvar på grund av yttre stress och bristande sömn och näring.

I Stockholm bor merparten av de hemlösa på stödboenden. Men omkring 350 personer beräknas leva i akut hemlöshet, enligt socialförvaltningen. Runt 200 av dem utnyttjar härbärgen medan resterande sover utomhus eller i offentliga utrymmen.

Stanna längre

För att hindra smittspridning får hemlösa nu stanna längre på akutboenden, som annars främst är tänkt som en lösning för enstaka nätter.

– Målsättningen är att erbjuda enkelrum för personer som uppvisar symtom på luftvägsinfektion. Det är klart att det finns oro för smittspridning och det är därför vi vill att man ska stanna på samma ställe, säger Jessica Hellberg, enhetschef vid socialförvaltningens enhet för hemlösa, till TT.

De omkring 150 personer som sover utomhus kan få påhälsning av ett uppsökarteam som just nu jobbar lite extra med att sprida information.

– För majoriteten är det inte tvål och vatten som är problemet utan att de lever i skuggan av samhället. Vi har tak över huvudet-garanti och det är så vi hanterar problemet, de är välkomna in för att tvätta sig.

"Klassfråga"

Brukarföreningen Stockholm räknar med att omkring tusen personer med substansberoende driver runt på stadens gator utan fast boende. De sover i källare, i bilar, på en soffa ibland. Det stora problemet i virustider är att de inte har någonstans att ta vägen – varken på dagen eller på natten, enligt ordförande Niklas Eklund.

– Det är inte så lätt att låsa in sig i 14 dagar om man bor i en buske. Det är en klassfråga. Dagverksamheter stänger. Härbärgen är fulla och sjukhusen tar inte emot de som är för friska för vård, säger han.

– Det finns evakueringsbostäder och gamla härbärgen som står tomma. De skulle man kunna använda. Och öppna de offentliga toaletterna på nätterna.

Inget hej

Försäljare av gatutidningen Faktum i Göteborg drabbas hårt när folk håller sig hemma och affärerna går sämre. Redaktionen uppmanar till bidrag och använder pengarna till extra tidningar. Köper en försäljare tio stycken får hen nu tio på köpet, på så sätt vill Faktum stimulera till fortsatt sysselsättning.

– Sedan två veckor tillbaka har försäljningen på gatan i stort sett halverats. Det är katastrof för människor som lever på marginalen och som inte omfattas av krispaket, säger chefredaktör Sarah Britz.

– I dessa tider finns en rädsla för att närma sig personer som lever i utsatta situationer. Men för vissa är försäljningen dagens enda sociala möte. Nu förlorar de också det där hejet som är så viktigt.

Faktum ingår i ett globalt nätverk av gatutidningar. Kontor i länder som USA och Tyskland har fått stänga i virusets spår, enligt Britz.

– Det här är en fråga för hemlösa i hela världen som lider väldigt mycket av detta.

Kartlägger hemlösheten

Sedan 2004 genomförs vartannat år kartläggningar som beskriver hemlöshetssituationen i Stockholm under ett dygn. Den senaste gjordes i september 2018. Då var 2 439 personer hemlösa. Av dem var omkring 350 akut hemlösa och sov på härbärgen eller utomhus.

Stockholms stad definierar en hemlös som en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare. Som hemlös räknas personer som bor på institutioner eller härbärgen och som inte har någon bostad ordnad vid en eventuell utskrivning.

Till de hemlösa räknas också personer som tillfälligt bor hos olika kamrater eller bekanta (max tre månader).

Källa: Rapporten ”Hemlösa personer i Stockholms stad”