Radar

Vargens överlevnad hotas av tjuvjakt

Var femte varg i Sverige försvinner från sina revir.

Den svenska vargstammens dödlighet är så pass stor att tillväxten avstannat och populationens överlevnad är nära att hotas. Illegal jakt tros vara orsaken, enligt en ny studie.

Sveriges lantbruksuniversitet har analyserat data från 444 vargar och konstaterat att den svenska vargstammen sammanfattningsvis minskar årligen. Vargdöden har ofta naturliga orsaker eller sker på grund av jakt.

Mellan 2001 och 2017 försvann var femte varg i Sverige, cirka 21 procent. Men lejonparten av dessa vargförsvinnanden har skett till följd av oförklarliga orsaker, som nu efter en kritisk utvärdering kommit att kopplas till tjuvjakt.

”Ett intressant resultat var att frekvensen av försvinnanden ökade med vargpopulationens storlek och minskade med ökad omfattning av den legala jakten”, säger Olof Liberg, huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Data från perioden 2001 till 2017 visar att ökningen av försvunna vargar är större än ökningen av skjutna individer. Dessutom är dödligheten så pass stor inom svensk vargstam att tillväxten avstannat och nu befinner sig farligt nära den kritiska nivån som krävs för att bibehålla en gynnsam bevaring av vargar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV