Radar

Gymnasieskolor och högskolor stängs

Matilda Ernkrans (S), ministern för högre utbildning och forskning, Anna Ekström (S), utbildningsminister (S), statsminister Stefan Löfven (S) och generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson, under pressträffen i Stockholm.

Alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder en lag för att senare även kunna stänga förskolor och skolor.

– Det här innebär att alla elever från gymnasiet och uppåt inte ska vara i skolan, men studera hemma, säger statsminister Stefan Löfven (S).

– Vi kan i ett senare skede komma att behöva stänga förskolor och skolor, vilket därför förbereds.

Det är Folkhälsomyndigheten som rekommenderar att undervisning i gymnasieskolor inte ska bedrivas i skolans lokaler. Det motiveras bland annat med att gymnasieelever och studenter inte är i behov av omsorg, till skillnad från yngre skolbarn och förskolebarn.

Inget extra skollov

På frågan om gymnasielever och studenter kommer att kunna sprida smittan genom att hänga på stan i stället svarar Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson.

– Jag tror att gymnasieelever och studenter är så pass mogna att de kan hantera det.

Statsminister Löfven understryker att det som nu meddelats inte innebär ett ”extra skollov” för gymnasieelever. De förväntas delta i undervisning hemifrån, till exempel genom distansundervisning eller egna studier.

Utbildningsminister Anna Ekström fyller på med förmaningen att detta inte är ett tillfälle att vara ute och festa utan att sitta hemma och plugga.

Oklart hur länge

Ekström räknar med att elever som går ut gymnasiet till sommaren ska kunna få sina avgångsbetyg i alla fall, trots att gymnasieskolorna stängs under en tid. Hur länge stängningen pågår är oklart.

Ekström hänvisar till att den förordning regeringen beslutade om i fredags ger gymnasieskolorna flexibilitet, till exempel att förlänga terminen in på sommarlovet.

– Jag ska inte sticka under stol med att det blir ett svårt arbete för gymnasieskolorna och även eleverna, säger hon.

– Vi måste alla göra uppoffringar.

Förskolor öppna

Grundskolor och förskolor stängs däremot inte i detta skede.

– Det är inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor över hela landet. Konsekvenserna av detta riskerar att bli stora, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

Alla åtgärder utgår från att minska smittspridningen. Anledningen till att undervisningen i grundskolorna inte stängs är bland annat att det kan påverka föräldrarnas möjlighet att gå till jobbet.

Om det blir ett läge framöver där grundskolor behöver stängas, måste omsorgen för barn till föräldrar som exempelvis arbetar i sjukvården eller har andra samhällsviktiga funktioner säkras, så att de inte behöver vara hemma.

– Samhället måste fortsätta att fungera, säger utbildningsminister Ekström.

Lag blixtbereds

Regeringen ”blixtbereder” därför en tillfällig lagstiftning för att vara förberedd för en situation där även grundskolor stänger.

– Den lagstiftning som vi nu förbereder kommer, om den går igenom i riksdagen, att ge en möjlighet för kommunerna att erbjuda barnomsorg, förskola och fritids till vissa yrkesgrupper. Den möjligheten finns inte med dagens lagstiftning där alla ska behandlas lika, säger Ekström.

Vilka yrkesgrupper som ska ha rätt till barnomsorg är ännu inte bestämt, men det handlar till exempel om vårdpersonal, brandmän och polis.

Riksdagen väntas klubba lagen på torsdag. Den bemyndigar regeringen att ta fram en förordning om skolstängning och om vilka som ska få rätt till barnomsorg.

Arbetet med förordningen kan ta ytterligare några dagar. Om förordningen, när den är klar, ska träda i kraft eller inte beror framförallt på vilken bedömning Folkhälsomyndigheten gör av smittspridningen framöver.

För de högskolestudenter som nu oroas för sin ekonomi meddelar Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, att de inte ska drabbas.

– Så länge undervisning bedrivs, även på distans, betalas studiemedel ut, säger hon.

Om även distansutbildning skulle ställas in så kommer högskolestudenter att få behålla redan beviljade studiestöd.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV