Radar

Förslag om jakt på fågelarter möts av kritik

Naturvårdsverket föreslår att det ska bli tillåtet att jaga rapphöna, som nästan kan klassas som utrotningshotad, enligt Djurens Rätt.

Naturvårdsverket föreslår att det ska bli tillåtet med jakt på hotade fågelarter, som till exempel rapphöna och vitkindade gäss. Djurens Rätt protesterar nu mot förslaget, som de anser utgår ifrån jägarnas perspektiv.

– Vi anser att jakttiderna som föreslås är alldeles för nära arternas känsliga perioder och i många fall finns det inga syften alls med jakten, mer än nöje, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt i ett pressmeddelande.

Nyligen föreslog Naturvårdsverket allmän jakt på ekorre och hermelin. Det väckte kritik, bland annat från Länsstyrelsen i Halland, som ansåg att det saknas behov av jakt på ytterligare en art.

Djurens Rätt riktar nu i ett remissvar stark kritik kring förslaget av jakt på fågelarterna. De menar att det rör sig om två arter som har relativt liten population. Rapphönan ligger nära att klassas som utrotningshotad.

"Bör få leva för sin egen skull"

De vitkindade gässen ska få skjutas överallt under hela året utan reglering, eftersom de ibland smutsar ned på bryggor och äter från människors odlingar, skäl som Djurens Rätt anser oacceptabla.

– Vi ser samtliga fågelarter som en del av naturen som bör få leva för sin egen skull. Djurskydd och allmänhetens låga acceptans för jakt på hotade arter måste tas hänsyn till i mycket större utsträckning,  säger Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt.

Även nötskrikor och björktrastar, som är uppskattade inslag i trädgårdar runtom i landet, ska få jagas under allmän jakttid, trots att inga speciella skäl finns för jakten annat än att arterna har en livskraftig population.