Radar

Djurindustrin grogrund för pandemier

Virus kan lätt spridas där djur lever tätt inpå varandra i enorma anläggningar.

En snabbt växande djurindustri i kombination med en ökande befolkning är grogrunden för pandemier, enligt Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. För att förhindra framtida smittspridningar behöver vi bland annat minska vårt köttätande och intensifiera kampen mot antibiotikaresistens, säger han i webbtidningen Anlib.

– Om alla människor blev vegetarianer eller veganer skulle risken för pandemier vara oändligt mycket mindre, säger han i en artikel i Anlib.

För tio år sedan skrev han boken “Pandemi – Myterna, fakta, hoten”, som tar upp kopplingarna mellan djurindustrin, djurvälfärd och människors välfärd. Där belyser han hur virus har goda förutsättningar att spridas i den globala djurindustrin, där hundra miljarder djur föds upp varje år i en enorm skala och under stor trängsel.

Mer än sjuttio procent av de infektioner som drabbar människor kommer från djur, enligt Olsen. Bland de mer allvarliga finns exempelvis Spanska sjukan, som krävde närmare hundra miljoner liv, och Hong Kong-influensan som på 1960-talet drabbade upp till en miljon svenskar. Björn Olsen är inte så optimistisk för framtiden:

– Vi kan se coronaviruset som en generalrepetition inför att ett ännu dödligare virus slår till. Frågan är inte om, utan när det händer.

"Djurätandet blir vår död"

Även zoologen Juliet Gellatley belyser i en artikel i The Ecologist sambandet mellan djuruppfödning, den växande antibiotikaresistensen och epidemier.

Ökningen av antibiotikaresistensen globalt är delvis en direkt konsekvens av den utspridda användningen av antibiotika inom djuruppfödning, menar hon. På grund av de trånga, smutsiga förhållandena som fabriksdjur lever i, använder många jordbrukare rutinmässigt antibiotika för att försöka förhindra det stora antal sjukdomar som djuren lider av.

”Vi måste sluta äta djur. Det är dags att äntligen se sambandet mellan djurhållning och miljöförstörelse, antibiotikaresistens och utbrott av sjukdomar. Om vi inte vidtar brådskande och långtgående åtgärder nu kommer djurätandet att blir vår död”,  skriver hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV