Radar

Barnbidrag minskar fattigdomen i Sydafrika

Marknadsplats i byn Cutwini, Sydafrika.

Sydafrika är ett av de länder där fattigdomen på landsbygden minskat tack vare pensioner och barnbidrag under det senaste årtiondet. Det visar en ny doktorsavhandling från SLU.

För att visa hur barnbidrag har påverkat hushållens försörjning har Stefan Granlund i sin doktorsavhandling kartlagt hushållens ekonomi och levnadsförhållanden i två byar i Kapprovinsen i Sydafrika.

– Min forskning visar hur sociala trygghetssystem har förbättrat hushållens livsmedelssäkerhet och att de har använts strategiskt. Hushållens investeringar i produktiva tillgångar såsom vattentankar har ökat, men människor använder också pengarna till inköp av utsäde och till betalning av skolskjutsar och kläder åt barnen, säger Stefan Granlund i ett pressmeddelande.

I avhandlingen påpekar Stefan Granlund att den här typen av insatser i ekonomiskt svåra tider inte bara kan hjälpa människor att överleva, utan också förbättra deras försörjning på längre sikt.

– Jag hoppas att min avhandling kan hjälpa regeringar och biståndsorganisationer att se potentialen i kontantöverföringsprogram, inte bara deras materiella effekter utan också deras sociala och relationella effekter för mottagarna, säger Stefan Granlund.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV