Radar

Spansk folkrörelse för rätten till bostad

Medlemmar av folkrörelsen PAH protesterar mot vräkningar i Barcelona 2014.

En social rörelse har vuxit fram i Spanien efter finanskrisen som en följd av att mängder av människor har vräkts från sina hem. I dag är det ett livskraftigt nätverk som finns över hela landet, men det är en horisontell rörelse som delvis drivs av att deltagarna har en så stor mångfald av bakgrunder, visar en ny studie vid Malmö universitet.

Rörelsen startade i Barcelona 2009 och kallas PAH som på svenska står för ”Plattformen för personer påverkade av bostadslån”. Detta är fortfarande ett problem i Spanien och plattformen har varit viktig för många personer som behövt hjälp med att omförhandla sina bostadslån.

– Du går med i rörelsen för att du har ett problem: du riskerar vräkning. Du stannar i rörelsen för att du inser att alla är beroende av varandra. ”Idag för mig, i morgon för dig”, är ett säg som upprepas ofta, säger Vítor Peiteado Fernández, forskare vid Malmö universitet, som studerat bostadsrörelsen i Spanien, i ett pressmeddelande.

Decentraliserat

Däremot har aktivisternas arbete inte gett några direkta resultat på samhällsnivå och det har gjort att en del istället har valt att organisera sig i politiska koalitioner som har vunnit mandat i flera regioner.

Vítor Peiteado Fernández kunde i sina studier se att dessa båda grenar av engagemanget hade två saker gemensamt, och det var dels att rörelserna samlade människor från alla sorters bakgrunder som klass, nationalitet och värderingar, och dels att det inte finns någon central styrning – lokala avdelningar kan uppstå spontant på nya platser.

Skapa utrymmen

Forskaren lyfter att rörelsen hålls vid liv genom möten som alltid hålls på samma plats och på samma tid. Han betonar också vikten av att vissa personer tar på sig rollen att underlätta och uppmuntra alla att delta i konstruktiva samtal på dessa möten.

Syftet med rörelsen ser han är att ändra perspektiv och skapa utrymmen som inte styrs av kapitalistiska intressen.

– Det handlar om att utveckla ett alternativt sätt att se vardagslivet och bostadsfrågan. Om att ifrågasätta vad som är ”normalt”, som att ha en skuld. Och om att ifrågasätta att hus och lån är vad som krävs för att bli vuxen, säger Vítor Peiteado Fernández.

Han ser att anledningen till att rörelsen fortsätter att vara så stark är att människor i Spanien fortsätter att förlora sina hem, samtidigt som tilltron till de offentliga institutionerna är svag i landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV