Radar

Plasten i soporna allt större klimatbov

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås, där energi och värme skapas genom att elda hushållssopor.

Nya siffror från Naturvårdsverket visar att en ökande andel av Sveriges klimatutsläpp kommer från förbränningen av sopor, rapporterar Vetenskapsradion. 

Varje år går fyra miljoner ton hushållssopor upp i rök i svenska kommunala förbränningsanläggningar för att bli till el och fjärrvärme. Dessutom importeras 1,5 miljoner ton sopor från utlandet och denna import ökar för varje år. 

Utsläppen av växthusgaser är stora då dessa sopor till stor del består av plast, vilket oroar forskare.

– Det som är bekymmersamt är att det har ökat, och inte visar några tendenser att minska. Sverige ska ju ner till noll, säger Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys vid KTH i Stockholm till Vetenskapsradion.

Sett till Sveriges totala utsläpp av koldioxid står sopförbränningen idag för fem procent, enligt Naturvårdsverkets statistik. 

Enligt branschorganisationen Avfall Sveriges expert på energiåtervinning, Klas Svensson, behöver detta kopplas till vilka produkter som kommer ut på marknaden.

– Problemet ligger framförallt hos plasttillverkarna, säger han till Vetenskapsradion. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV