Radar

Slöjförbud i Skurup ska utredas av DO

I december beslutade Skurups kommun att förbjuda huvudduk bland elever och personal i kommunens skolor.

Skurups kommun beslutade i december att införa ett förbud i skolan mot huvudduk, burka, niqab och andra klädesplagg som har syftet att dölja elever och personal. Men slöjförbudet, som grundade sig i en motion av Sverigedemokraterna, kan bryta mot diskrimineringslagen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att inleda en tillsyn mot Skurups kommun för att ta reda om det kan anses vara förenligt med lagen och även hur kommunen avser att tillämpa beslutet i praktiken. DO har begärt svar på ett antal frågor av kommunen, som har fram till den 14 april på sig att besvara.

Tidigare har alla rektorer i kommunen skrivit i ett gemensamt uttalande att det inte går att verkställa slöjförbudet utan att bryta mot lagen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV