Radar

Europadomstolen nobbar svenska abortvägrare

Barnmorskan Ellinor Grimmark, som vägrar utföra aborter och inte fått jobba vidare i svenska landsting, får inget gehör för sin sak hos Europadomstolen.

Två barnmorskor som av religiösa skäl vägrar utföra aborter – och som inte fått fortsätta jobba vid svenska landsting – får inget gehör hos Europadomstolen.

I den flera år långa juridiska striden mellan barnmorskorna och de svenska landstingen (nu regioner) går den internationella domstolen på det svenska rättsväsendets linje. Kvinnorna fick avslag i svenska instanser och överklagade för att ställa Sverige inför Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) – men där får de inget prövningstillstånd.

Det är inget orimligt krav att de ska utföra alla sina arbetsuppgifter, meddelar Europadomstolen i sitt beslut.

"Proportionerligt, nödvändigt"

Barnmorskorna – svenska Ellinor Grimmark och norska Linda Steen – arbetade vid vårdinrättningar i Region Jönköping respektive Region Sörmland.

Barnmorskorna anser bland annat att deras religionsfrihet kränkts och att de diskriminerats för att de inte fick fortsätta arbeta som barnmorskor när de uppgav att de av religiösa och samvetsskäl inte ville utföra aborter.

De finns ingen grund till något av detta, enligt Europadomstolen, som noterar att den anställde under svensk lag är förpliktigad att utföra alla sina arbetsuppgifter. Den skriver också att inskränkningen av religionsfriheten är proportionerlig och ”nödvändig i ett demokratiskt samhälle”.

”Domstolen är tillfreds med att överträdelsen (av religionsfrihet) har tillräcklig grund i svensk lag och att det föreskrivs i lagen. Det följer också det legitima syftet att värna hälsan hos kvinnor som söker abort”, står det bland annat i domstolens beslut.

Domstolen skriver också att båda kvinnorna valt att bli barnmorskor och ansöka om lediga tjänster med full vetskap om att det innebar att de skulle behöva hjälpa till vid aborter.

Grimmark: Synd

Ellinor Grimmark säger sig kunna arbeta som barnmorska som vanligt i Norge: ”. . .där fungerar ju samvetsfrihet så bra”, säger hon i ett skriftligt uttalande via sina juridiska ombud.

”Det är ju synd att Sverige som behöver alla barnmorskor nu utestänger kompetenta barnmorskor från förlossningsvården, vilket gör att förlossningsvården och patientsäkerheten blir påverkad. Det borde finnas plats för alla åsikter och olika människor i ett demokratiskt samhälle”, fortsätter Grimmark.

RFSU firar Europadomstolens besked som en vinst för den svenska vården ”och för Europas alla kvinnor”.

”Vi hoppas att Europadomstolens beslut en gång för alla sätter punkt för abortmotståndarnas kampanj för vårdvägran i den svenska hälsovården. För det här handlar inte bara om två enskilda barnmorskors rätt att vägra genomföra vissa arbetsuppgifter, utan om en tydlig internationell agenda för att begränsa aborträtten”, säger organisationens förbundsordförande Hans Linde i ett pressmeddelande.

Bakgrund: Barnmorskan som vårdvägrade

Ellinor Grimmark begärde ersättning av Region Jönköping för att hon nekats flera anställningar, inte fått betalt för att färdigutbilda sig och för att hon skulle ha utsatts för kränkande uttalanden. 2014 anmälde hon regionen till diskrimineringsombudsmannen (DO).
Grimmark ansåg att hon diskriminerats. Skälet var att hon av religiösa skäl vägrat medverka vid aborter, ge så kallade dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Både DO och tingsrätten i Jönköping slog fast att regionen inte diskriminerat henne, varpå Grimmark överklagade till Arbetsdomstolen.
Den kom också fram till att det inte skett någon diskriminering och att hennes rättigheter blivit begränsade inom rimliga ramar. AD noterade att ”regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter”.
AD:s dom, som föll i april 2017, överklagades sedan till Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna).
Fallet stöds av en av världens mest inflytelserika kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom (ADF), som bland annat har skickat inlagor till de svenska domstolarna, och via sin internationella hemsida möjliggjort för pengar att doneras till fallet.